artikel

Toevoegingen en de risico’s (2002-11)

Techniek

Nog altijd worden er toevoegingen aangeboden die achteraf aan de motorolie kunnen worden toegevoegd. Kunnen deze straffeloos worden gebruikt of is het oppassen geblazen?

Olietoevoegingen die achteraf aan een smeerolie worden toegevoegd kunnen in de olie oplossen of niet. Als ze wel oplossen, krijgen ze te maken met het additievenpakket van de olie en niemand weet hoe die twee met elkaar omgaan. Lost de toevoeging niet op dan kan deze uitzakken of uitgecentrifugeerd worden. De automobielfabrikanten beschouwen olietoevoegingen als ongewenst en de oliefabrikanten zijn alleen aansprakelijk voor hun product in ongewijzigde staat.

Kortom, olietoevoegingen gebruiken geschiedt op verantwoordelijkheid van de leverancier en de gebruiker die tegen de voorschriften van de motorbouwer ingaat. Dat is niet verstandig omdat het tegenwoordig vrij eenvoudig is om vast te stellen of er iets ongewoons in een olie zit. Wie dan voor de kosten opdraait is degene die de toevoeging in de motor heeft gedaan.

Sommige oliemaatschappijen gebruiken speciale additieven om een beginnend metaal op metaal contact te voorkomen. Deze vetzuren (meestal esters) worden inmiddels ook als olietoevoeging geleverd. Gaan we achteraf deze vetzuren toevoegen aan een olie die al vetzuren bevat, kan het teveel een averechts effect hebben. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de oliesensor, die de geleidbaarheid van de olie meet, de olie met extra esters afkeurt omdat de geleidbaarheid is toegenomen!

Reageer op dit artikel