artikel

Uitgelopen lagers (2002-10)

Techniek

Hoe kan er motorslijtage ontstaan (uitgelopen drijfstanglagers) terwijl de bestuurder de motor onmiddellijk heeft uitgezet toen tijdens het rijden het oliedruklampje aanging? Nader onderzoek toonde aan dat er een lek was ontstaan in de leiding naar de oliekoeler. Wat is dan de zin van het oliedruklampje?

Wat er onder deze omstandigheden gebeurt, is het volgende. Terwijl de auto rijdt, wordt het oliepeil in het carter verlaagd. Bedenk dat de carterinhoud in ongeveer één minuut volledig wordt rondgepompt. Als er olie weglekt, wordt de overgebleven olievoorraad in het carter steeds heter. Afhankelijk van de motorbelasting zal er een bepaalde reserve tegen vastlopen zijn, de olie in een motor heeft immers vooral een koelende taak. Zodra de olie niet voldoende koelt, loopt het lager (meestal een drijfstanglager) vast op de tap.

Het oliedruklampje gaat aan zodra de oliedruk onder een bepaalde waarde komt, meestal rond de 1 bar. Zo’n lage druk zal bij een rijdende auto pas worden bereikt als het drijfstanglager te weinig tegendruk, dus teveel speling, heeft. Kortom, als het oliedruklampje aangaat, is het kwaad reeds geschied. Vandaar dat bij moderne motoren het oliedruklampje vervangen is door een olieniveaumeter. Ook een olietemperatuurmeter zou hebben volstaan.

Reageer op dit artikel