artikel

Levensduurvulling van de automaat (2002-10)

Techniek

Het is mij bij een cursus bij de Toyota-importeur opgevallen dat er bij de nieuwste modellen geen olie meer wordt ververst bij de automaten. Wat is hiervan de reden en wat moet er gebeuren als er toch olie moet worden bijgevuld?

Toyota volgt een trend die al enige tijd geleden in gang gezet is: levensduurvulling. Met de komst van de elektronisch geregelde automaten is de olie een volledig constructie-element geworden.

Het is nu mogelijk om tijdens het schakelen één koppeling geleidelijk te ontlasten terwijl een tweede tegelijkertijd wordt belast. Alleen als de wrijvingscoëfficiënt van de olie aan een groot aantal eisen voldoet, verloopt het schakelen zonder schokken en onnodig slippen.

Bovendien gebruiken bijna alle transmissiefabrikanten een overbruggingskoppeling voor de koppelomvormer die onder bepaalde bedrijfsomstandigheden slippend werkt. Dat wordt gedaan om torsietrillingen te dempen, maar belast het smeermiddel op een bijzondere wijze.

Bij lage buitentemperaturen mag de olie niet te stroperig zijn om problemen met de elektromagnetische kleppen te voorkomen. In de Dexron III eisen liggen de viscositeitsgrenzen vast.

Al met al genoeg redenen om uitsluitend de voorgeschreven Toyota T4 ATF te gebruiken als er moet worden bijgevuld. Overigens mag deze ATF ook in de voorgaande automaten worden toegepast, dat maakt het voor het magazijn eenvoudiger en voorkomt de kans op vergissingen.

Het bovenstaande geldt voor alle moderne automaten en CVT’s, kortom het is absoluut noodzakelijk de voorgeschreven oliën te gebruiken.

Reageer op dit artikel