artikel

Verlengde olieverversingstermijn met fijnfiltreer (2002-06)

Techniek

Ooit is er geschreven over de montage van parallel oliefilters bij motoren van vrachtauto’s en bussen. Het doel hiervan was het niet meer (hoeven) verversen van motorolie. Is het met de huidige motorentechniek verantwoord om met dergelijke filters de verversingstermijn te verlengen? Hoe staan de autofabrikanten tegenover gebruik van deze filters?

Allereerst moet worden vastgesteld om welke reden(en) de smeerolie moet worden ververst. Uit een uitgebreide analyse van de olie kan worden vastgesteld of het de vervuiling of de veroudering is die de grens bepaalt.

Doorslaggevend bij zo’n onderzoek zijn de frequentie van oliemonstername en het vaststellen van de afkeurwaarden. Zowel de motor- en transmissiefabrikant èn de smeerolieleverancier hebben hieromtrent een mening. Nog een partij is de filterfabrikant. Alleen in goed onderling overleg is na langdurig onderzoek vast te stellen of er langer met het smeermiddel kan worden gedaan. Er zijn inmiddels sensoren ontwikkeld die een beperkte ‘on-board-diagnoses’ van het smeermiddel mogelijk maken. Het gaat hierbij om een soort bewakingsfunctie die aangeeft of bepaalde bedrijfsomstandigheden worden aangehouden of niet. We zijn nog niet zover dat er sprake is van een ‘condition monitoring’, een continue bewaking van de toestand van het smeermiddel en/of van de motor of de transmissie.

Zo’n onderzoek duurt lang, is dus kostbaar en levert beperkt bruikbare resultaten op. Door veranderingen aan de brandstofkwaliteit, oliekwaliteit en de constructie van de motor of de transmissie wordt de olieverversingstermijn sterk beïnvloed. Anders gezegd: als we weten wat er mogelijk is met Euro 3 dieselmotoren, is het nog niet duidelijk welke eisen Euro 4 dieselmotoren aan de olie stellen.

Bedenk dat iemand opdraait voor de kosten die ontstaan als er iets mis gaat. Deze aansprakelijkheid (nog los van het feit dat een voertuig zijn werk niet kan doen) moet duidelijk worden vastgelegd voordat besloten wordt de verversingstermijn te verlengen.

Reageer op dit artikel