artikel

Trage start 42 Volt boordnet (2002-06)

Techniek

Het is al weer enige tijd geleden dat er in AMT aandacht is geschonken aan elektrische systemen met 42V spanning. Waarom duurt het zo lang
voordat deze systemen op de markt komen? Ze zijn toch nodig voor klepbedieningssystemen en startgeneratoren?

Zeer recent hebben op een conferentie enkele honderden technici zich gebogen over het antwoord op uw vraag. Zij willen naast de door u genoemde systemen ook nog allerlei andere componenten zoals remmen, stuurinrichting en vering elektrisch bedienen. Afgezien van het nu nog te hoge kostenplaatje blijken de problemen op enkele punten nog behoorlijk groot te zijn.

Vanaf 18V treedt er bij het openen en sluiten van contacten vonkvorming op. Dat levert een brandrisico op. Bovendien zijn slechts 20 tot 30% van alle onderdelen die voor een 42V systeem nodig zijn, leverbaar. Nog een probleem: de gloeidraden van 42V lampen zijn te dun en daardoor te zwak om de trillingen in een auto te weerstaan.

Als tussenoplossing wordt er gewerkt aan Super 14V systemen die 250A in plaats van 180A aan kunnen. Bovendien zal de boordspanning tussen 9 en 16V variëren en worden DC/DC, dus gelijkstroomomzetters, gebruikt om de spanning te stabiliseren.

Het 42V boordnet komt wel, de behoefte aan nog meer elektrisch vermogen neemt immers snel toe. Er is een 42V standaard in ontwikkeling die alle onderdelen in normen vastlegt. In de werkgroep zitten Toyota, Bosch en DaimlerChrysler. In Japan loopt de ontwikkeling voor en zijn er al ontwerpnormen voor bijvoorbeeld 42V zekeringen.

Reageer op dit artikel