artikel

Hoge druk bij common rail diesels (2002-05)

Techniek

Bij gelijk gebleven compressie-einddrukken zijn de inspuitdrukken van common rail diesels opgevoerd tot wel 1800 bar. Hoe staat het met de balans tussen compressiedruk en de inspuitdruk bij de (elektronisch bediende) verstuivers? Welke voorziening is er getroffen om mogelijke verdunning van de smeerolie tegen te gaan? Is het te zijner tijd mogelijk om een conventioneel dieselinspuitsysteem te modificeren naar een common rail constructie?

Eerst een misverstand uit de weg ruimen. De inspuitdruk hangt mede af van het toerental. Bij lage toerentallen en belastingen is de inspuitdruk veel lager dan de 1800 bar die u noemt. Ook bij het pompverstuiversysteem van VW/Audi wordt de 2000 bar pas overschreden boven een bepaald toerental.

De inspuitdrukken zijn zo hoog om twee redenen. Ten eerste moet er ter vermijding van een te hoge NOx-uitworp zo laat mogelijk begonnen worden met inspuiten. Er moet dus veel brandstof in een korte tijd worden ingespoten. Ten tweede moeten de brandstofdruppeltjes zo klein mogelijk zijn dus worden er zeer kleine gaatjes in de verstuivers aangebracht. Er is een hogere druk dan gebruikelijk nodig om de brandstof door deze gaatjes te persen.

Bij dieselmotoren is de hoogste druk tijdens de verbranding maatgevend. De modernste diesels halen al 180 bar topdruk, aan motoren (voor personenauto’s) met 200 bar wordt gewerkt. Zowel bij het starten als bij het maximum koppel is de compressieverhouding zeer belangrijk. De invloed van de turbocompressor is nul bij het starten en maximaal bij het hoogste koppel. Daarom is de compressieverhouding een compromis dat vooral door de koudestarteigenschappen wordt bepaald.

Er zijn geen speciale voorzieningen getroffen om brandstofverdunning tegen te gaan. Als de verbranding normaal verloopt, zal er geen brandstofverdunning plaatsvinden. Door een onjuiste werking van de turbo en/of vervuiling van de verstuivers kan het echter toch fout gaan. Maar dat is de uitzondering.
Ombouwen op common rail blijft iets dat gezien de hoeveelheid werk en de noodzakelijke emissiegoedkeuring tot de onmogelijkheden behoort.

Reageer op dit artikel