artikel

Iets mis met de oliedruk? (2002-04)

Techniek

Ik heb een auto die 170.000 km tot tevredenheid heeft gedraaid. De laatste tijd valt het op dat het even duurt voordat het oliedruklampje uitgaat na de koude start. Wat kan er mis zijn?

Er moet eerst worden gemeten om vast te stellen hoe het met de oliedruk en de opbouw ervan gesteld is. Doe het meten zowel koud, na een nacht staan, als warm. Let niet alleen op de hoogte van druk, maar ook op de opbouw. Gebruik de voorgeschreven olieviscositeit en verricht de warme meting bij een olietemperatuur van 80°C.

Uit de meetresultaten valt op te maken of de overdrukklep juist functioneert, de oliepomp voldoende opbrengst heeft en of het lagerwerk in goede conditie is. De overdrukklep moet de oliedruk op een bepaalde waarde houden, na het opbouwen van de druk moet deze boven een bepaald toerental constant zijn.

Direct na de start bepaalt de toestand van de oliepomp de snelheid van de drukopbouw. Als er iets mis is met de aanzuigzeef, aanzuigleiding of de overdrukklep is er te weinig olie om de druk snel op te bouwen. Als de motor warm is, kan uit het toerental waarbij de druk wordt afgeregeld worden opgemaakt of de lagers versleten zijn.

Reageer op dit artikel