artikel

Schade door verkeerde olie? (2002-01)

Techniek

In AMT 11/2001 schrijft u over universele werkplaatsolie. Het beste kan men een SAE 5W-40 ACEA A3/B3/B4 olie gebruiken, luidt de conclusie. Ik heb van nieuw af aan een auto in onderhoud waarvoor, volgens het instructieboekje, een VW 505.00 oliespecificatie moet worden gebruikt. Dat heb ik gedaan, want de genoemde universele olie voldoet ook aan deze specificatie. De olie is om de 15.000 km ververst.
Bij km-stand 85.000 bleken de zuigerpenlagers defect te zijn, precies zo als in AMT 11/2001 staat afgebeeld. Nu pas blijkt dat VW voor deze motor een andere oliespecificatie, namelijk 505.01, voorschrijft. Zou dat de schade hebben kunnen voorkomen?

Het antwoord valt uiteen in twee delen, een technisch en een commercieel deel. Technisch gezien is er niet zoveel verschil tussen de door u gebruikte 5W-40 505.00 olie en de door VW voorgeschreven 5W-40 505.01 olie. Het verschil zit vooral in het gebruikte additievenpakket. Hoe het advies 505.00 in het instructieboekje terecht is gekomen, is niet bekend.

Commercieel gezien is het raadzaam altijd (dus ook als bijvulolie!) de voorgeschreven oliespecificatie te gebruiken. Alleen dan kunnen garantie- en coulanceclaims soepel worden afgewikkeld.

Het bovenstaande schadegeval is niet uniek. Bij moderne dieselmotoren is de topdruk zo hoog (het nadert met rasse schreden de 200 bar) dat de zuigerpenlagering in de problemen komt. Rustig opwarmen door de eerste kilometers niet te fors te accelereren helpt mee om schades te voorkomen.

Reageer op dit artikel