artikel

Nogmaals brandstofdruk meten (2002-01)

Techniek

Graag wil ik nog even terugkomen op uw antwoord op mijn vraag over het meten van de brandstofdruk in AMT 12/2001. U beschrijft onder andere de werkwijze van een brandstofsysteem met een drukregelaar en een vacuümslang op het inlaatspruitstuk. Deze werkwijze klopt alleen als je over de benodigde gegevens beschikt. En dat is nu juist het probleem. In diverse databronnen ontbreekt de conditie waaronder een brandstofdruk/systeemdruk gemeten moet worden. Ook wordt er vaak maar één waarde gegeven van de brandstofdruk/systeemdruk terwijl er volgens u onder twee condities gemeten dient te worden.

Eerst willen we even een fout in het antwoord herstellen. Bij het aansluiten van de vacuümslang op de drukregelaar daalt de druk, hij stijgt dus niet zoals in het antwoord stond. Vervolgens over de condities waaronder gemeten moet worden, kennelijk wordt er van uit gegaan dat dat gebeurt met draaiende motor en met alle slangen aangesloten.

De inspuittijd of -duur wordt door de computer bepaald, de inspuithoeveelheid is ook van de inspuitdruk afhankelijk. Daarom moet de brandstofdruk bij alle toerentallen en temperaturen een bepaalde waarde hebben anders varieert de ingespoten hoeveelheid brandstof. Opvallend is dat er een tolerantie van ongeveer 5% wordt aangehouden bij het opgeven van de brandstofdruk. De lambdaregeling zal de inspuittijd wel aanpassen als de systeemdruk iets afwijkt, maar in de werkgebieden waarin de lambdaregeling niet werkt, zorgt een te hoge of te lage druk voor een te rijk of te arm mengsel.

Het valt op dat de waarden voor de brandstofdruk per motortype en bouwjaar worden aangepast, kennelijk luistert de zaak nauw. Als het verbruik ongewoon hoog is of de prestaties gering tot inhouden toe, is het zeker raadzaam de systeemdruk te meten. Overigens is de plaats van meten ook nog verschillend, maar dat mag geen verschil uitmaken omdat de druk overal in het systeem gelijk moet zijn.

Reageer op dit artikel