artikel

Juist meten van de brandstofdruk (2001-12)

Techniek

Ik kom in allerlei technische data de brandstofdruk/systeemdruk tegen. Niemand kan mij echter vertellen hoe deze druk precies gemeten dient te worden. Is er een bepaalde standaard voor? Ik ging er vanuit dat we de systeemdruk moeten meten met stationair draaiende motor en vacuümslang aangesloten. Maar dit blijkt niet altijd juist te zijn. En hoe meten we de brandstofdruk van een retourloos systeem?

De werkwijze bij een systeem met retourleiding en een drukregelaar, die via een vacuümleiding op de inlaat is aangesloten, is als volgt. Sluit een manometer aan op de leiding die de ‘common-rail’ (gemeenschappelijke toevoerleiding) van brandstof voorziet. Maak de vacuümleiding los bij de drukregelaar en sluit de slang af met een klem. Meet de druk met draaiende motor, de waarde moet liggen tussen de 2,9 en 3,4 bar.

Sluit de vacuümslang weer aan op de drukregelaar. Ga na wat er met de druk gebeurt, deze moet oplopen. Zo niet, dan is de regelaar defect.

Als het systeem geen retourleiding heeft, is de werkwijze als volgt. Maak het systeem drukloos. Plaats een manometer in de brandstoftoevoerleiding naar de ‘common-rail’. Start de motor, laat deze stationair draaien. De manometer moet nu 2,8 tot 3,3 bar aanwijzen. Als de druk te hoog of te laag is, moet de drukregelaar worden vervangen, maar vervang eerst het brandstoffilter.

Het blijft dus noodzakelijk de fabrieksvoorschriften te kennen en nauwkeurig op te volgen. Genoemde gegevens gelden voor een Honda Accord 99 en een Civic 01.

Reageer op dit artikel