artikel

Geen compressie door koolvlokken (2001-12)

Techniek

Ik bezit een Audi A6, bouwjaar 1996 met automaat en 2.8 V6 motor. Deze auto heeft nu ± 150.000 km gereden en vertoonde onlangs een vreemd verschijnsel. Bij het starten sloeg de motor even aan en viel weer uit en was met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. In de werkplaats werd geconstateerd dat de compressie verdwenen was. Distributietiming nagezien, lektest uitgevoerd, brandstofgalerijen doorgespoeld en tenslotte de motor inwendig gereinigd. Daarna startte de motor normaal.
Bij navraag werd mij verteld dat de kleppen vervuild waren. De motor zou niet warm genoeg worden. Dit lijkt mij vreemd omdat ik lange ritten maak. Is dit een bekend euvel bij dit type motor? En nog belangrijker: hoe kan ik herhaling voorkomen?

Op grond van uw aanwijzingen concluderen wij dat hier sprake is van ‘carbon flaking’, in goed Nederlands: koolvlokken. Tijdens het rijden vormt zich altijd een laag kool op de wanden van de verbrandingskamer. Het merendeel ervan komt uit de brandstof, de rest uit de smeerolie. In het algemeen kan worden vastgesteld: hoe beter de verbrandingskamer, hoe minder kool.

De samenstelling van de benzine heeft ook invloed. De basisbenzine mag niet teveel zware koolwaterstoffen bevatten, de additieven mogen geen extra afzettingen veroorzaken.

In de praktijk blijkt nu dat de sterkste motoren soms overmatig veel koolafzettingen hebben omdat ze onvoldoende worden belast. Als er vervolgens (heel) kort wordt gedraaid, zorgt de ontstane waterdamp voor een merkwaardig verschijnsel. De koollaag laat los van de wanden en neemt daarbij de gekrulde vorm van chocolade vlokken aan, vandaar de naam koolvlokken.

Deze koolvlokken komen tussen de uitlaatkleppen en hun zittingen terecht met als gevolg: compressieverlies. Als het lukt de motor toch te starten, is het van belang niet meteen zwaar te belasten. Het kool kan dan inbranden op de klep en/of de zitting. Gevolg: de cilinderkop- (pen) moeten er af om de kleppen te schuren.

Als de motor rustig gedurende langere tijd in een lage versnelling redelijk zwaar wordt belast, zal het kool via de uitlaat verdwijnen. Een reinigingsmiddel zal de verbrandingskamer volledig schoonmaken. Om herhaling te voorkomen, is het raadzaam de motor regelmatig (even) fors te belasten opdat de verbrandingskamer heet genoeg wordt. Tank benzine van een gerenommeerd merk en vermijd het stopzetten van een koude motor. Het is zeker raadzaam contact op te (laten) nemen met de importeur omdat koolvlokken niet onbekend zijn bij de technische dienst. Wellicht hebben de technici nog specifieke adviezen.

Reageer op dit artikel