artikel

Ladingsindicator op de accu (2001-11)

Techniek

Het komt helaas wel eens voor dat accu’s helemaal ontladen worden. Vooral bij auto’s in de showroom kan het gebeuren dat ‘continu verbruikers’ de accu na verloop van tijd leeg trekken. Wat ons opvalt is dat de ladingsindicator (het ‘oog’) op de accu donker blijft, ook nadat de accu is opgeladen. Hoe kan dat?

Antwoord: We hebben uw vraag voorgelegd aan de betreffende accufabrikant, AC Delco. Hun antwoord:
Als een accu diep ontlaadt, vormt zich zwavelzuur. Het zwavelzuur is zwaarder dan water en zakt dus naar onderen. De meting die het ‘oog’ verricht bestaat uit een zuurweging met een ‘balletje’ voor een lens. De zuurweging vindt plaats boven de platen. Als de accu opgeladen wordt, zal het evenwicht in de zuurgraad van het elektroliet zich niet snel herstellen. Daartoe is het nodig dat er beweging van het elektroliet optreedt. Als de laadspanning boven de 15,5 V komt, zorgt de dampbelvorming ervoor dat de juiste zuurgraad overal in het elektroliet optreedt. In de praktijk zal het rijden met de auto voor voldoende beweging zorgen om het evenwicht in het elektroliet te herstellen. Dit kan soms enige tijd duren duren, maar als de accu niet beschadigd is, moet het ‘oog’ vanzelf groen worden.
Als de toestand van de accu met een tester wordt gecontroleerd, moet er op het volgende dingen worden gelet. De ‘ouderwetse’ tester mag alleen op een volledig geladen accu worden gebruikt anders treedt er door de hoge stroomsterkte ernstige schade op. Een moderne ‘elektronische’ tester meet de roosterweerstand. Het kan gebeuren dat deze weerstand in orde is terwijl de accu toch defect is.

Reageer op dit artikel