artikel

Slechte start en ernstige motorvervuiling, rijden op slaolie (2001-10)

Techniek

Na het zien van een televisieprogramma, waarin beweerd werd dat er met veel diesels op plantaardige olie gereden kan worden, heb ik de proef op de som genomen met een Renault Nevada 2.0 diesel bouwjaar 1992 met 3 ton op de teller. De motor bleef keurig stationair draaien op gewone slaolie. Het nagelgeluid werd eerder minder dan meer. Vervolgens heb ik probleemloos 80 km gereden. Vermogensverlies was niet merkbaar. Ook was de roetuitstoot minder dan bij gebruik van gewone dieselbrandstof.
Het aanslaan van de koude motor verliep iets moeizamer dan gewoonlijk. De buitentemperatuur was toen ongeveer 10 graden. Een groot nadeel van deze brandstof is de onprettige (oliebollenkraam) lucht die uit de uitlaat komt.
Hele interessante voordelen zijn de lage prijs van deze olie (ƒ 1,30 per liter bij de supermarkt) en de volgens mij lage milieuvervuiling. Toch zijn er een aantal vragen waar ik graag een antwoord op heb:
1 Is deze brandstof legaal in Nederland? Zo nee welke sanctie staat hierop?
2 Wat kunnen de technische gevolgen zijn op de lange duur voor onder andere de motor, brandstoffilters, inspuitpomp en verstuivers?
3 Hoe start de motor bij echt lage buitentemperaturen?
4 Zijn de uitlaatgassen daadwerkelijk onschadelijk?
Met het langzaam opraken van de minerale olievoorraad heeft deze brandstof toch zeker een toekomst. Er kan immers gebruik gemaakt worden van (aangepaste) beproefde techniek.

De eigenschappen van een niet chemisch omgezette plantaardige olie zijn zodanig dat het natuurlijke product niet geschikt is voor langdurige gebruik in een ‘gewone’ dieselmotor.

Het cetaangetal is te laag met als gevolg slecht starten en een harde dieselklop die de motor mechanisch hoog belast. De viscositeitsindex is te laag hetgeen tot gevolg heeft dat de vloeibaarheid sterk verandert met de temperatuur. Daardoor loopt de motor slecht en treedt er ernstige vervuiling op. Bij ‘normale’ buitentemperaturen is de viscositeit van de olie te hoog. Dat heeft een slechte verstuiving tot gevolg. Daardoor verloopt de verbranding slecht en verkoolt de verstuiver.

De Elsbett-motor is speciaal geconstrueerd om op natuurlijke plantaardige oliën te draaien. De verbrandingskamer in de zuiger en de bijzondere pompverstuiver maken dat mogelijk. Bij de verdelerinspuitpompen komt de smering in het gedrang net als bij zwavelarme ‘gewone’ dieselolie. Inmiddels worden er milieutechnisch veel zwaardere eisen aan de motoren gesteld en ligt ook het prestatieniveau heel anders dan tientallen jaren geleden.

Dat neemt niet weg dat er vorig jaar een eisenpakket is opgesteld in een poging om ook voor pure plantaardige oliën tot een kwaliteitsnorm te komen. In speciale motoren zoals die van Elsbett kan zo’n brandstof worden gebruikt. Daarbij wordt echter niet gedacht aan wegtractie, maar aan de agrimarkt.

Er is wel biodiesel verkrijgbaar, dat is een chemisch omgezette plantaardige olie op basis van koolzaadolie. Voordat de biodiesel in een motor kan worden gebruikt, is een verandering van materiaal nodig. Bepaalde rubbersoorten zijn niet bestand tegen biodiesel. In de Duitse vakbladen wordt er regelmatig gewaarschuwd voor het gebruik van biodiesel in niet aangepaste motoren. Het instructieboekje van de auto of de technische dienst van de importeur kunnen opheldering geven over het al dan niet toegestane gebruik van biodiesel.

De brandstof zelf is niet giftig en biologisch afbreekbaar. Er zit geen zwavel in en de uitworp van deeltjes, HC, CO en CO2 is gunstiger dan van ‘gewone’ dieselolie. Het verbruik in liters is 5 tot 9% hoger dan op dieselolie. De NOx-uitworp is echter hoger, de smeerolie vervuilt sterker, dus moet er vaker worden ververst. U bevestigt de uitlaatlucht die veel weg heeft van een oliebollen baklucht.

Al met al geen overtuigend geheel, vandaar dat er in Nederland geen biodiesel gewoon te koop is.

Rijden op een andere brandstof dan wettelijk is toegestaan, levert uiteraard een strafbaar feit op. Dus ook om die reden geen slaolie, zonnebloemolie of iets dergelijks gebruiken.

Reageer op dit artikel