artikel

Rembekrachtiger loopt vast? (2001-10)

Techniek

Bij alle door mij gereden auto’s blijkt dat de vacuüm rembekrachtiger bij niet lopende motor na 3 à 4 keer remmen ‘vastloopt’ waardoor er niet meer via dit systeem te remmen is. Navraag bij diverse garages levert als antwoord dat door het wegvallen van de bekrachtiging veel meer kracht vereist is voor het bedienen van het rempedaal. Dit is mijns inziens volslagen onzin want ik heb zelf de proef meermalen genomen en ben er zo ook achtergekomen dat zonder vacuüm bekrachtiging het remmen nauwelijks meer kracht vereist voor dezelfde vertraging en vraag mij af of dit verschijnsel, dat zich voor kan doen bij lekkage aan het systeem of het slepen van een voertuig, wel algemeen bekend is.

Zoals de naam al aanduidt is een rembekrachtiger een apparaat dat de kracht op het rempedaal naar de hoofdremcilinder vergroot. Daartoe wordt er een onderdruk op een membraan gezet, het drukverschil zorgt voor de bekrachtiging. Loopt de motor niet, dan is er geen onderdruk of vacuüm. Na enkele malen trappen op het rempedaal is de onderdruk in de bekrachtiger niet meer aanwezig. Het rempedaal bedient dan rechtstreeks de hoofdremcilinder.

Bij het starten van de motor met ingetrapt rempedaal zal het vacuüm de bekrachtiger in werking stellen. Het gevolg is dat het rempedaal aanzienlijk dieper zakt dan voorheen, soms wordt de vloer bereikt.

Als het remsysteem ouderwets wordt ontlucht (dus pompen met de voet), is het raadzaam de bekrachtiger vooraf leeg te pompen. Dan ontstaat het normale gevoel in het pedaal en is ook goed te voelen of alle lucht uit het systeem verdwenen is. Het pedaal is dan ‘knalhard’.

Bij het slepen van een auto gelden tal van veiligheidsvoorschriften. Niet alleen de rembekrachtiger, maar ook de stuurbekrachtiging werkt niet. Het is daarom raadzaam om auto’s op een zodanige wijze te vervoeren dat er zich geen onveilige situaties kunnen voordoen.

Reageer op dit artikel