artikel

Over licht en lucht (2001-07/08)

Techniek

Met belangstelling heb ik het artikel ‘Levensduur autolampen verkort’ in AMT-6 gelezen, waarbij de toegenomen boordspanning als schuldige wordt aangewezen. Ik vraag me echter af of de toepassing van kunststof koplampglazen ook invloed heeft op de lamplevensduur. De warmte afvoer van kunststof is immers minder dan van gewone koplampglazen.
Mijn volgende vraag gaat over een artikel over Formule 1 banden. Hier wordt de spanning opgegeven in kgf/cm? en niet in bar. Bij navraag blijkt de f voor force te staan en is het een correctie op de zwaartekracht. Kunt u mij duidelijk maken wat de zwaartekracht hiermee te maken heeft, zonder correctie van de zwaartekracht zou 1 bar namelijk gelijk zijn aan 1.02 kg/cm?.

Wat de autolampen en kunststof betreft moeten we in de gaten houden dat de lampen branden in stilstaande lucht. Stilstaande lucht is een uitstekende isolator zoals we weten, zodat de invloed van het materiaal van het huis en reflector niet zoveel invloed heeft op de temperatuur.

Uw vraag over de eenheden voor druk kan als volgt worden beantwoord. Er was eens een tijd waarin de formule kracht = massa x versnelling (F=mxa) met andere eenheden werd gebruikt dan tegenwoordig. Er ontstond vooral verwarring omtrent de kilogram (kg) want deze werd zowel voor de eenheid van massa als voor eenheid van kracht gebruikt. Er kwam toen een voorstel om kgf, kilogram force, als eenheid van kracht te gebruiken maar dat heeft niet lang geduurd. Toen het internationale stelsel werd ingevoerd werd de Newton de eenheid van kracht. Voor de eenheid van massa wordt de kilogram gebruikt en voor de eenheid van versnelling, meter per seconde in het kwadraat (m/s2). De versnelling van de zwaartekracht bedraagt ongeveer 9,81 m/s2, afgerond 10 m/s2, vandaar dat één kgf = 9,81 N. In dit nieuwe stelsel is de kracht dus niet afhankelijk van de versnelling van de zwaartekracht.< Een noodoplossing om alle meters die de druk in kgf/cm2 of ‘atmosfeer’ aangeven bruikbaar te maken voor het nieuwe stelsel bestaat uit het gebruik van de bar als eenheid voor druk, 1 kgf/cm2 = 0,981 bar of omgekeerd 1 bar = 1,02 kgf/cm2.

Reageer op dit artikel