artikel

Voordelen common rail versus verdelerpomp (2001-05)

Techniek

In AMT beschrijft u de twee Ford- dieselmotoren. Wat mij opvalt is dat de motor uit de Mondeo een Bosch verdelerinspuitpomp met voorinspuiting heeft. Bij de common rail inspuiting van de Focus vindt er eveneens voorinspuiting plaats. Waarom geeft Ford nu de voorkeur aan het common rail systeem?

Ford zegt dat de hogedrukpomp van een CR-systeem voordelen heeft ten opzichte van de manier waarop een verdelerpomp de benodigde druk levert. Ten eerste fluctueert het aandrijfkoppel nauwelijks, terwijl dit bij de verdelerpomp juist sterk wijzigt tijdens één omwenteling. Ten tweede kan de inspuitdruk bij een CR-systeem over bijna het gehele belasting-toerengebied langs elektronisch weg worden geregeld. Ten derde kan de inspuithoeveelheid die vooraf wordt ingespoten elektronisch worden gewijzigd. Bij de verdelerpomp is sprake van een vaste lichthoogte van de verstuivernaald dus hangt de ingespoten hoeveelheid af van de inspuitdruk en die wijzigt met het toerental.

Ten vierde kan het tijdsverschil, dus de krukhoek, tussen de voorinspuiting en de hoofdinspuiting bij een CR-systeem elektronisch worden gevarieerd, bij een verdelerpomp lukt dat niet. Ten vijfde is het mogelijk twee voorinspuitingen te realiseren bij het Delphi Multic DCR 1400 systeem. Daardoor is het verloop van de verbranding heel nauwkeurig en per cilinder elektronisch te regelen. Het is de snelle elektronische regeling van het verbrandingsverloop die de doorslag gegeven heeft ten gunste van het CR-systeem. Alleen daarmee is het mogelijk de krukhoek tussen de voorinspuiting en de hoofdinspuiting desnoods per verbranding en per cilinder te variëren.
De speciale versnellingsopnemer, dieselknocksensor, zorgt voor een gesloten regelkring die het verbrandingsgeluid tot een minimum reduceert. Ford zegt verder dat het Delphi-CR-systeem zich gedurende de hele levensduur aanpast aan de gebruikte brandstof en aan de motor- en de verstuiverconditie.

Reageer op dit artikel