artikel

Uitzonderingen op universeel smeren (2001-02)

Techniek

In het artikel over universele werkplaatsoliën in het december nummer wordt mijns inziens iets over het hoofd gezien. Bij sommige automerken zijn bepaalde olieviscositeiten uitgesloten.
Bijvoorbeeld wordt bij de Peugeot 607 met 2.2 HDI motor alleen een SAE 5W-40 olie voorgeschreven. Voor andere Peugeot motoren is een SAE 0W-30 niet toegestaan. Zijn er nog meer van deze afwijkende voorschriften?

U heeft gelijk. Als we de voorschriften van de verschillende fabrikanten nauwkeurig bestuderen en ook de oudere motoren erbij betrekken, zijn er tal van uitzonderingen.

Bij turbodieselmotoren houden enkele van de fabrikanten vast aan een 5W-40 of een 10W-40 olie om een reden of redenen die niet duidelijk zijn.

De ACEA (vroeger CCMC) viscositeitsvoorschriften geven zekerheid ten aanzien van de kritische smeerfilmdikte door voor de A2 en A3, B2, B3 en B4 oliën een minimale viscositeit bij 150°C van 3,5 mPas voor te schrijven.

Er zijn fabrikanten die bij het starten van een warme motor met een 0W-30 of 5W-30 olie vinden dat de opbouw van de oliedruk te lang duurt.

Daarom zijn er bij de nieuwste motoren nauwere toleranties toegepast bij de fabricage van de oliepomp. Andere fabrikanten geven op dat er voor een juiste smering van de hoofdlagers (zeker bij turbodieselmotoren en dieselmotoren met cilinders in V-vorm) een ‘dikke’ olie nodig is. De hoge topdrukken bij lage toerentallen, het geringe aantal hoofdlagers en de gecompliceerde belasting bij V-motoren maakt een XW-40 nodig. Eigenlijk gaat het erom welke dynamische viscositeit minimaal nodig is. Onder alle bedrijfsomstandigheden moet de olie afschuifstabiel zijn om een kortstondig te dunne oliefilm te voorkomen.

Hoe het ook zij, er zijn uitzonderingen op de regels. Het advies luidt dan ook: ga uit van de door AMT genoemde voorwaarden voor een universele werkplaatsolie en overleg de situatie met de technische diensten van de importeur en de oliemaatschappij die de olie levert. Probeer er ook achter te komen welke motoren van de regels afwijken en waarom.

Reageer op dit artikel