artikel

Risico’s met schone dieselolie? (2000-12)

Techniek

De roep om schone diesel wordt steeds luider. In Duitsland verkopen ze al twee soorten diesel aan de pomp. Wat mij opviel is dat de schone goedkoper is dan de ‘conventionele’ dieselolie. Kan deze schone dieselolie ook worden gebruikt in dieselmotoren van oudere datum? Ik ben daar namelijk niet gerust op, mede omdat ook de invoering van loodvrije benzine destijds voor veel problemen heeft gezorgd.

Dieselbrandstof die aan de pomp verkocht wordt, voldoet aan de Europese Norm EN-590. In deze norm liggen de belangrijkste eigenschappen van deze brandstof vast. Na een relatief korte probleemperiode is deze brandstof, ook met weinig of geen zwavel, nu zorgeloos te gebruiken.

Het probleem dat zich voordeed, had te maken met de smerende eigenschappen die nodig zijn bij zogenoemde verdelerinspuitpompen. Zonder anti-slijtage additieven trad er bij dit type pomp slijtage op als er te weinig zwavel in de brandstof zit. Inmiddels zijn die problemen gelukkig over.

Dat er prijsverschil bestaat tussen het schone en conventionele product, is een gevolg van een afwijkende belasting, een vorm van subsidie zogezegd. Het is voor het milieu een zeer goede zaak dat de hoeveelheid zwavel in de brandstof (overigens ook in benzine) afneemt. In de verbrandingskamer oxideert zwavel tot zwaveloxiden die het milieu sterk belasten. Alle dieselmotoren zullen dus (veel) minder van deze ongewenste stoffen in het milieu brengen en dat is positief. Er is dus geen enkele reden tot ongerustheid zolang er merkbrandstof wordt getankt.

Reageer op dit artikel