artikel

Houdt de spanning erin! Overwinteren van de motorfietsaccu (2000-10)

Techniek

Gedurende de wintermaanden worden veel motorfietsen ‘op stal gezet’. Het is mij niet geheel duidelijk op welke manier de accu het beste kan overwinteren. Moet je deze permanent laden, mag hij in de motorfiets blijven zitten of moet je hem periodiek ontladen en vervolgens weer laden? Mag een motorfiets met lege accu vanaf een autoaccu worden gestart? Kortom, vragen genoeg die om een vakkundig antwoord vragen.

De levensduur van een accu wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal laad-ontlaad cycli. Het is daarom verstandig de accu geladen te houden. Het volledig ontladen van een accu is schadelijk en beperkt dus de levensduur. Door de vorming van sulfaatkristallen is het moeilijk de accu te ‘reanimeren’.

Vooral voor de gesloten, onderhoudsvrije accu is het van groot belang niet boven de 13,8 Volt te laden om gasvorming te vermijden. Dat betekent dat een spanningsbegrensde lader gebruikt moet worden. Een waarschuwing is op zijn plaats, want de stroomsterkte mag niet te hoog oplopen. Een beschadiging van de platen door kromtrekken als gevolg van te grote warmteontwikkeling is dan niet uit te sluiten.

Eigenlijk moet er eerst worden vastgesteld welke zelfontladings- en lekstromen er bij de ingebouwde accu optreden, de acculader moet deze stromen compenseren en de accu vervolgens met minder dan 13,8 Volt permanent laden. Een zogenaamde druppellader is hiervoor geschikt. Zo luidt het advies van Paul Peters van Hoco Parts.

De tweede methode bestaat uit het laden van de uitgebouwde accu met een spanningsbegrensde lader en met maximaal 13,8 Volt gedurende ongeveer een week. Als de accu na een rustperiode van 3 à 4 uur 12,7 Volt spanningsverschil over de polen heeft, is deze vol. Bij 12,5 Volt is de accu circa 80% vol en kan het laden dus beter worden voortgezet. Zet de accu vervolgens op een koele, droge plek weg. Dan is de zelfontlading zo gering dat de accu ook na enkele maanden nog vol is. Aldus het advies van Joop Kroes van Varta.

Het gebruik van starthulpkabels is mogelijk, mits deze juist worden aangesloten. Start niet langer dan dertig seconden achter elkaar om de startmotor te ontzien. Bedenk dat het opladen van een lege accu tijdens het rijden niet zo’n goed resultaat oplevert als met de hiervoor beschreven laadmethode omdat in veel gevallen de laadstroom te hoog is.

Reageer op dit artikel