artikel

Hogere inspuitdrukken en de gevolgen (2000-04)

Techniek

In verband met de milieu-eisen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van nieuwe of verbeterde technieken. Ik denk hierbij vooral aan de zeer hoge inspuitdrukken bij moderne dieselmotoren. Ik stel mij hierbij enkele vragen:
1. Hoe zit het met de slijtage van de (pomp)verstuivers, die steeds kleinere gaatjes krijgen, maar waar wel evenveel brandstof als voorheen doorheen moet bij steeds hogere drukken?
2. Als er slijtage optreedt kan ik mij voorstellen dat de verbranding langzaam slechter wordt door minder goede verneveling van de brandstof. Hoe kan zo’n motor binnen de gestelde normen worden gehouden?
3. Zijn er geen problemen met de afdichting bij zulke hoge drukken?
4. Worden er betere brandstoffilters toegepast dan voorheen?

U heeft gelijk als u wijst op de steeds hogere inspuitdrukken. Zowel bij de lijnpompen, verdelerpompen, pompleiding- verstuiver- , common rail, als de pompverstuiversystemen nemen de inspuitdrukken toe. Het hoogste niveau wordt bereikt met de pompverstuiver: meer dan 2000 bar.

Maar anders dan bij een common rail systeem wordt deze druk maar kortstondig bereikt. Dat belast alle onderdelen anders dan bij een CR-systeem met continu 1350 bar dat straks 1600 bar wordt.

Gelukkig praten we over dieselolie, bij benzine is de viscositeit zoveel lager dat drukken van 60 tot 120 bar al voor aardig wat afdichtingsproblemen zorgen. Smeertechnisch gezien is dieselolie veel gunstiger dan benzine. Toch zal de trend naar kerosineachtige laagzwavelige dieselolie de afdichting en de smeertechnische kant moeilijker maken.

Om antwoord te kunnen geven op uw concrete vragen hebben we enkele importeurs en een revisiebedrijf om hun mening gevraagd. Die was eensluidend. Dat maakt het beantwoorden eenvoudig.

1. Er is geen hogere verstuiverslijtage vastgesteld dan voorheen. Bij bedrijfsautomotoren met pompverstuivers wordt de 800.000 km en meer probleemloos gehaald.

2. Meestal vallen slecht werkende verstuivers op door een toenemend brandstofverbruik en slechtere prestaties. Soms rookt de motor en loopt hij niet mooi rond. Zolang er geen gesloten regelkring is, kan de inspuiting niet worden aangepast aan een langzaam slijtende verstuiver. Hetzelfde probleem doet zich voor bij vervuiling van verstuivers door het gebruik van een te lage brandstofkwaliteit.

3. Afdichtingsproblemen zullen vooral bij common rail motoren optreden, bij de andere inspuitsystemen treden de hoge drukken alleen tijdens het inspuiten op.

4. Dit is een belangrijk punt. Bij de personenautomotoren zijn de brandstoffilters ongewijzigd gebleven, bij de pompverstuiver dieselmotoren wordt een extra fijnfilter aangeraden. Dat filter geeft echter problemen ais er dieselolie van lage kwaliteit wordt getankt.

Er zijn soms problemen met verhoogde CR-pompslijtage omdat de teruggevoerde dieselolie voor een te hoge brandstoftemperatuur, dus een te lage viscositeit, zorgt. Er zijn automerken die de retourbrandstof koelen. Het advies is duidelijk: rijdt vooral in de zomer de tank niet te ver leeg. Het andere probleem, uitvlokken van waskristallen in de winter, treft alle inspuitsystemen op dezelfde wijze. Een elektrisch of door het koelwater opgewarmd filter is de gangbare oplossing.

Reageer op dit artikel