artikel

Eén balansas in plaats van twee (2000-04)

Techniek

Tot mijn verrassing zie ik dat de Honda CB 11OOFS viercilinder voorzien is van één balansas terwijl de CBR 11OOXX er twee heeft. De CB 11OOFS is van dit motorblok afgeleid, waarom laat de fabrikant dan één balansas weg?

De bij de Honda CBR 1100XX gebruikte balansassen draaien met het dubbele krukastoerental en in tegengestelde richting. Daarmee worden de secundaire onbalanskrachten gebalanceerd. Dat wil zeggen dat er geen hoogfrequente trillingen ontstaan die de handvatten of voetsteunen in beweging kunnen brengen. Dit type balansassen kennen we ook van veel viercilinder automotoren.

Als een motor niet zo vaak in het hoge toerengebied draait, kan er worden volstaan met één secundaire balansas. Het nadeel daarvan is dat er een roterend moment ontstaat. Dat veroorzaakt trillingen in een vlak dat loodrecht staat op de cilinderhartlijn. Deze trillingen zorgen echter voor geringere problemen dan trillingen in het vlak van de cilinderhartlijn.

Kennelijk vindt Honda het trillingsgedrag van de CB1100FS aanvaardbaar en worden de kosten van een extra balansas plus aandrijving bespaard. De stuurhelften zijn overigens in rubber bevestigd.

Bij de CBR 1100XX Blackbird is er gekozen voor een zo trillingsvrij mogelijke balancering. Overigens wordt er niet alleen bij Honda, maar ook bij andere motoren één secundaire balansas toegepast.

Reageer op dit artikel