artikel

Oppassen met ongelode benzine? (2000-03)

Techniek

Ik heb een oldtimer waarvoor de fabrikant destijds ‘normale benzine’ voorschreef met een octaangetal van 86. De motor heeft een compressieverhouding van 7,0:1.
De benzinefabrikanten hebben door de jaren heen steeds meer lood toegevoegd om het octaangetal naar boven te halen, in verband met het detoneren door toepassing van steeds hogere compressieverhoudingen.
Als binnenkort waarschijnlijk de gelode super benzine niet meer op de markt is, welke benzine is dan het beste alternatief eventueel door toevoeging van welk additief? Of zijn er aanpassingen nodig aan de kleppen (of misschien de gehele cilinderkop) en de ontsteking om toch op een ongelode benzine te kunnen rijden?

Loodverbindingen worden al zo’n vijftig jaar gebruikt om de klopvastheid van benzine voor auto’s te verhogen. Dat is ook het geval met de Aviation Gasoline (kortweg Avgas) die een hoog loodgehalte heeft. Het is bij de zuigervliegtuigmotoren van de tweede wereldoorlog duidelijk geworden hoe belangrijk Tetra Ethyl Lood (TEL) en Tetra Methyl Lood (TML) zijn. Dankzij drukvulling bereikten de motoren zeer hoge specifieke vermogens. Het bleek toen dat de loodverbindingen nog een functie hebben, ze werken als een soort smeermiddel tussen de klep en de klepzitting.

Ontbreekt het lood in de benzine, dan slaat de klep in op de zitting, met andere woorden: de klep komt steeds dieper te liggen. Als de klepspeling daarbij zo klein wordt dat de klep niet volledig meer op de zitting rust, kan de warmte niet afvloeien en wordt de klepschotelrand te heet: de klep verbrandt.

Inmiddels is er ongelode benzine leverbaar met een octaangetal van 98, dus is er geen reden om bezorgd te zijn over detoneren bij een hoog toerental, high speed knock genoemd. De bezorgdheid geldt wel voor de klepzittingen.

Als de gebruikscondities van de motoren extreem zijn, bijvoorbeeld tijdens rally’s of races, kan er altijd nog een brandstof additief worden toegevoegd aan de benzine. Vraag echter vooraf het advies van de brandstofleverancier, dan bent u er zeker van dat er geen problemen ontstaan als gevolg van het gebruik van het additief.

Het is ook mogelijk de cilinderkop te voorzien van klepzittingen en vaak ook kleppen van speciaal materiaal zoals dat bij motoren die op autogas (LPG) draaien wel gebeurt. Of deze kostbare ingreep nodig is, valt te betwijfelen.

Reageer op dit artikel