artikel

Auto gaat plotseling sneller rijden (1999-12)

Techniek

Een Honda 1.5 met VTEC-armmengselmotor vertoont een eigenaardigheid. Als enige tijd met een constante snelheid gereden wordt, loopt plotseling de snelheid met zo’n tien km/h op. Weet u daar de reden van?

Alleen de VTEC-E motor met 115 pk kent dit verschijnsel. Het heeft te maken met de controle van de emissieregeling. Als de motor enige tijd een constant toerental draait, in het gebied waar er met een arm mengsel wordt gewerkt, vindt er na een bepaalde tijd een controle plaats. Daartoe wordt het mengsel van een lambda 1,5 naar lambda 1,0 gebracht.

Omdat de motor dezelfde hoeveelheid lucht verpompt, zorgt de extra benzine voor een groter vermogen hetgeen resulteert in een snelheidstoename van ongeveer 10 km/h bij een rijsnelheid van 100 tot 110 km/h. Een eventueel aanwezige cruise control zal de snelheidstoename beperken.

Zodra de oorspronkelijke situatie zich weer instelt, geeft dat het gevoel alsof de motor inhoudt. Het is dus een noodzakelijke schoonheidsfout die met snellere computers en nieuwe regel- en controlesystemen, waaronder een extra lambdasonde na de katalysator, te verhelpen is.

In de praktijk zal het verschijnsel zich niet zo vaak voordoen omdat er zelden langdurig met een constante rijsnelheid kan worden gereden. Als het gebeurt, is het kortstondig loslaten van het gaspedaal voldoende om de snelheidstoename te voorkomen.

Reageer op dit artikel