artikel

Toekomst voor de 5-gastester? (1999-09)

Techniek

Het valt me op dat bij meerdere merken 4-gastesters het mogelijk is om ook een 5e gas te meten, namelijk NOx. De zin hiervan is me echter niet duidelijk. Omdat ik er van uitga dat NOx vooral wordt geproduceerd onderbelasting, is mijn vraag of u kunt uitleggen wat de werkplaats met deze meting kan. Verder was de NOx-meter in het verleden een losse meter met een prijskaartje van een 4-gastester Is het meetprincipe (nu) hetzelfde als bij de andere gassen? Zijn er meetwaarden bekend (% of ppm ?) van de NOx-productie bij diverse bedrijfsomstandigheden?

Van TBA in Abcoude ontvingen we de volgende toelichting ontvangen. In het verleden konden NO en NO2 (samen NOx genoemd) alleen in een laboratorium worden gemeten.

De meetapparatuur werkte met het chemo-luminicensie principe en was zeer prijzig. Tegenwoordig zijn er elektro-chemische meetcellen verkrijgbaar die weliswaar minder nauwkeurig werken, maar veel lager in prijs zijn. Dat betekent dat ze in de bestaande 4-gastester kunnen worden ingebouwd.

Deze meetcellen zijn niet meerzo gevoelig voor een hoge concentratie HC, waterdamp en CO2 als voorheen, dus zijn ze praktisch bruikbaar. Het meetbereik loopt van 0 tot 5000 ppm NO-equivalent.

Bij stationair draaien wijst de NOx-meter 100 ppm aan. Waar het hier om gaat is dat er mogelijk nieuwe Europese richtlijnen komen die een NOx-meting voorschrijven. Dat betekent dat de motor een bepaalde belasting moet hebben die gedurende een korte tijd constant moet zijn.

Het dynamisch meten zoals bij een roetmeting levert geen representatief resultaat op omdat de meetcel (nog) te traag is en de uitlaatgasstroom te hoog. Hoe de belasting-toerental meetpunten komen te liggen is nog onbekend, maar de leveranciers van 4-gastesters willen klaar zijn met hun 5-gastester voordat het meten verplicht wordt.

Reageer op dit artikel