artikel

Meten van gloeibougie weerstand (1999-07/08)

Techniek

Soms klopt een meting uit de praktijk niet met de theorie. Daarom leg ik u graag een ‘meetprobleem’ voor bij de gloeistiften van een Volkswagen Golf ’87 1.6 Diesel. De gloeistiften zijn koud 0,6 ohm. 4 parallel geschakelde gloeistiften hebben dus als vervangingsweerstand 0,6:4= 0,15 ohm. Volgens de wet van ohm loopt er dus koud een stroom van 12 volt/O,15 = 8O A. Uit de praktijkmeting blijkt dat er inderdaad bijna 80 A loopt (een handige meting voor het sneldiagnose stellen). De gloeistiften zijn warm ongeveer 50 ohm. Hij gedraagt zich dus als een PTC. De weerstand loopt lineair terug naarmate de temperatuur weer terugloopt. Na ongeveer 5 minuten heeft hij weer een weerstand bereikt van 0,6 ohm. Parallel geschakeld is de weerstand van 4 warme stiften dus 50:4 = 12,5 ohm. Er loopt dus een stroom van 12 volt/12,5 = 0,96 A. Uit de praktijk blijkt echter dat de stroom daalt naar ongeveer 40 A. Hier strookt de theorie dus niet met de praktijk. Maak ik ergens een denkfout?

Volgens Electude is dit een bekend meettechnisch probleem, omdat de multimeter niet geschikt is om weerstanden op deze wijze te meten. Eigenlijk moet het andersom: uit het meten van de stroom en de spanning moet de weerstand worden berekend.

Electude heeft bij een soortgelijk probleem dat u beschrijft vastgesteld dat het elektrische vermogen van koude gloeibougies 12Vx80A=960W was, op basis van precies dezelfde meetwaarden als die van u. Er bleek echter bij warme gloeibougies geen 12V maar slechts 8V beschikbaar te zijn, omdat er 4V verlies optrad over de massakabel.

De door u gemeten 40A is er wel, maar dat levert een elektrisch vermogen op van 8×40=320W. Uw stroommeting is dus juist, maar de weerstandsmeting is niet goed, omdat de meter daarvoor niet is bedoeld. Als we de weerstand in warme toestand berekenen, komen we op 8V/40A=0,20 ohm.

Reageer op dit artikel