artikel

Wacht tot de minstreep nadert, bijvullen tijdens inloopproces (1999-05)

Techniek

Moderne motoren verbruiken nauwelijks olie en worden veelal pas bij 15.000 km voor het eerst ververst. Is het verstandig het olieniveau op ‘max’ te houden, of is het beter niet bij te vullen, zolang het oliepeil gedurende de eerste 15.000 km niet onder ‘min’ komt? Stel dat er toch moet worden bijgevuld, met welke olie kan dat dan het best gebeuren. Veel motoren zijn immers af fabriek afgevuld met een ‘Inloopolie’ die aan andere specificaties voldoet dan de ‘reguliere’ verversingsolle.

Bij nieuwe motoren vindt er een inloopproces plaats dat veel weg heeft van polijsten. Uiterst kleine deeltjes worden gebruikt om het materiaal van de loopvlakken zo glad mogelijk te maken. Dit polijsten is vooral nodig om de zuigerveren een voldoende groot dragend oppervlak te geven. Pas dan kunnen de warmte-afvoer en de gas- en olie-afdichting optimaal plaatsvinden.

Bij moderne motoren wordt er weinig slijpsel geproduceerd omdat de motoren na het monteren gespoeld zijn. Dat betekent dat het polijsten een bepaalde tijd duurt. Gedurende die tijd, zeg maar 5000 km minimaal en 10.000 km maximaal, moet de fabrieksolie niet worden ververst.

Er hoeft alleen te worden bijgevuld als het oliepeil de min-streep nadert of daarop staat. Er is meestal een vaste bijvulhoeveelheid tussen de min en max strepen, bij veel motoren is dat 1 liter. Om de kans op een te hoog oliepeil te voorkomen, is het raadzaam slechts een halve liter bij te vullen. Een te hoog oliepeil kan door ‘schuimkloppen’ problemen veroorzaken met hydraulische klepstoters. Neem als bijvulolie een product met een API logo en ACEA A3/B3 of B4 kwaliteitsniveau.

Sommige moderne motoren mogen met een brandstofbesparende olie van ACEA A1/B1 kwaliteitsniveau worden gesmeerd. Lees het instructieboekje hierop na, want de meeste motorenconstructeurs bevelen deze ‘dunne’ oliën niet aan. De ACEA A3 kwaliteitsaanduiding is bedoeld voor benzinemotoren, de ACEA B3 aanduiding is bedoeld voor IDI (turbo) dieselmotoren, de ACEA B4 voor DI (turbo) dieselmotoren. Daarnaast heeft een aantal fabrikanten eigen oliespecificaties die voor hun motoren gebruikt moeten worden, zeker als er met lange verversingstermijnen wordt gewerkt. De dealer behoort dit te weten en de klant van de juiste olie te voorzien.

Reageer op dit artikel