artikel

Wanneer is de band geproduceerd? DOT-aanduiding op banden (1999-04)

Techniek

Op autobanden staat altijd een zogeheten DOT-codering. Wat is hier eigenlijk de bedoeling van en wat kun je er als gebruiker mee?De meningen hierover lopen nogal uiteen.

DOT is de afkorting van US Department of Transport; het Amerikaanse ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit departement heeft een aantal eisen vastgelegd waaraan een autoband moet voldoen. Die hebben te maken met slijtage van het profiel, tractie en het bestand zijn tegen hoge en lage temperaturen.

De DOT-aanduiding is enigszins vergelijkbaar met de Europese E4 codering. Alleen ligt bij deze laatste de nadruk op het bestand zijn tegen hoge snelheden. De DOT-aanduiding heeft voor de gebruikers (handel en consument) toch een leuke bijkomstigheid. Men kan namelijk aflezen wanneer de band is geproduceerd; probeer zo ‘vers’ mogelijke banden te monteren.

De aanduiding is bijvoorbeeld DOT BETM5W1325. BE staat voor BF Goodrich, TM is de fabrikantencode, 5W1 is een code die de fabrikant zelf mag invullen en de code 325 is voor ons belangrijk. De eerste twee cijfers geven de week van productie aan (32e week) en de 5 het jaar (1995). Vanaf het jaar 2000 zal waarschijnlijk de codering vergezeld gaan van het teken ].

Van de VACO, Bedrijfstak organisatie voor de Banden en Wielenbranche, kregen wij de aanvulling dat een merkteken de markering vergezelt als het een band uit de jaren negentig betreft. Dit is een driehoek op z’n kant die achter het DOT-nummer is aangebracht. Ontbreekt deze driehoek, dan is de band een decennium ouder. Code 325 met een driehoek er achter duidt op een band die is geproduceerd in de 32e week van 1995; zonder driehoek betreft het de 32e week van 1985.

Sommige fabrikanten, waaronder Michelin, geven het advies bij montage de DOT-aanduiding aan de buitenkant te houden, tenzij er sprake is van een richtingsgebonden montage die dit belet.

Reageer op dit artikel