artikel

Berekening gemiddelde effectieve druk (1999-04)

Techniek

In ‘Zuigermotoren objectief vergelijken, wat is de gemiddelde effectieve druk? (1999-02)’ verklaart u hoe we de gemiddelde effectieve druk kunnen berekenen. Volgens mij zijn niet alle formules uit het artikel correct. De juiste formule is mijns inziens: P=pexVxn/2×60. Daarin is: P het vermogen in W; pe de gemid. effectieve druk in N/m2, V de cilinderinhoud in m3; n het krukastoerental in t/min. In het artikel wordt er een C gebruikt in de noemer. Wordt de gemiddelde druk berekend bij maximum vermogen of bij maximum koppel?

Het ging er om het begrip gemiddelde effectieve druk uit te leggen. Daarbij werd de C gebruikt om een constante factor aan te duiden. U heeft de formule gebruikt met 2×60 als C. De factor 2 is nodig omdat het om een viertaktmotor gaat die eenmaal per twee krukasomwentelingen een arbeidsslag levert.

Bij een tweetakt is deze factor 1. Het getal 60 komt omdat u het toerental in t/min en niet in toeren per seconde invult. Er komen nog andere factoren bij als we de cilinderinhoud niet in kubieke meters maar in kubieke decimeters (liters) invullen, we het vermogen in kW’s en de gemiddelde effectieve druk in bar willen uitdrukken.

De formule wordt dan: P=pexVxn/1200. Het is gebruikelijk met de hoogste waarde te werken en die wordt bereikt bij het maximum koppel.

Een goede formule om de gemiddelde effectieve druk snel te berekenen is: pe=0,1256xM/V, met M het koppel in Nm en V de cilinderinhoud in dm3 of liter. Dit is ons inziens de meest handige formule.

Reageer op dit artikel