artikel

Dunnere olie en lagere emissies (1999-03)

Techniek

In hoeverre draagt een motorolie bij aan schonere uitlaatgassen? Is het omdat de olie dunner is? Heeft het bijvoorbeeld zin om vlak voor de APK-roetmeting de motorolie en het filter te vervangen?

Een olie met een lage viscositeit zorgt voor een lagere wrijvingsweerstand in een motor. Dat betekent dat er minder brandstof nodig is om hetzelfde vermogen aan de wielen te leveren. Als er minder brandstof nodig is, neemt de uitstoot van alle schadelijke emissies en van kooldioxide C02 af.

De Amerikaanse en Japanse autofabrikanten hebben ILSAC oliekwaliteitseisen opgesteld voor motoren met vonkontsteking. De door hen voorgeschreven ILSAC GF-1 en GIF2 oliën besparen brandstof door het toepassen van lage viscositeiten en bijzondere additieven in de olie. Uiteraard neemt de uitstoot van schadelijke gassen en C02 ook af.

De in de ACEA verenigde Europese fabrikanten hebben moeite deze oliën te accepteren, omdat ze ook bij 150 ‘C een lagere viscositeit hebben dan met name de Duitse fabrikanten willen. Zij zijn er niet van overtuigd dat zulke ‘dunne’ oliën onder alle omstandigheden zullen voldoen, Ze hebben schoorvoetend, en onder druk van onder andere Ford, de ACEA A1 en B1 oliekwaliteiteisen aangepast. Ze geven tot nog toe de voorkeur aan de A3 en B3 viscositeitseisen. Of er tijdens de diesel-emissietest ook lagere waarden worden gemeten, valt te betwijfelen. Er wordt immers de maximale hoeveelheid brandstof ingespoten tijdens het op toeren brengen van de motor. Als de vollast aanslag op de inspuitpomp zover wordt teruggenomen dat de motor evenveel vermogen op de ‘speciale’ olie levert als op een ‘gewone’ olie, dan moet er verschil te meten zijn.

Reageer op dit artikel