artikel

Veel korte ritten vragen om extra aandacht, goed gesmeerd de winter door (1999-01)

Techniek

De winterperiode bezorgt niet alleen de Wegenwachters overuren, maar ook in de werkplaats worden we regelmatig geconfronteerd met storingen, onwillige motoren en zelfs schades als gevolg van de lage temperaturen, Met name auto~ die veel korte ritten maken, zijn gevoelig voor de buitentemperatuur en lopen nogal eens schade op doorgebrekkige smering. Wilt u eens ingaan op deze specifieke winterproblemen, en vooral vertellen wat er tegen te doen is ?

Bij koud weer, en zeker als het vriest, duurt het lang voordat de smeerolie en de carterventilatie op bedrijfstemperatuur zijn. Als het stevig vriest, duurt het toch zeker een half uur voordat de motorolie boven de 70’C komt. Bij deze temperatuur ligt het dauwpunt, dus blijft een motor tot die tijd kletsnat van binnen. Bovendien zijn de gebruikelijke chemische toevoegingen die slijtage en vervuiling moeten voorkomen, pas echt actief boven de 70 OC. De olietemperatuur is dus maatgevend voor de bedrijfstemperatuur, ook al omdat de carterventilatie daar sterk van afhankelijk is. We zien daarom steeds vaker warmtewisselaars die de olie opwarmen (of afkoelen) door middel van de koelvloeistof. Wat we mindergoed in de gaten houden is dat de instructieboekjes duidelijk aangeven dat de olieverversingstermijn onder winterse condities en het rijden van korte afstanden (minder dan 10 km) moet worden verkort.

Er doen zich drie hoofdproblemen voor onder de geschetste winterse omstandigheden:

1. Mayonaisevorming

Als de carterventilatiedampen niet boven het dauwpunt komen, ontstaat er een witte emulsie van olie en condenswater; mayonaise genoemd. Het water kan bevriezen en de afvoer van carterdampen belemmeren. Er ontstaat overdruk in het carter die olielekkage tot gevolg heeft. Remedie: zorg dat de olie boven de 70 ‘C komt. Maak dus langere ritten en/of isoleerde carterventilatie, zodat de rijwind geen kans krijgt de zaak af te koelen. Gebruik brandvrij materiaal zoals voor CV’s wordt toegepast.

2. Verhoogd oliepeil

Het langdurig gebruik van een rijk mengsel zorgt bij benzinemotoren voor olieverdunning door gecondenseerde brandstof. Dat kan zuigervreters tot gevolg hebben en zorgen voor een te hoog oliepeil. Als de contragewichten van de krukas door de olie slaan, ontstaat er schuim. Olie met schuim erin zorgt voor problemen met hydraulische stoters en, in het ergste geval, voor lagerproblemen. Remedie: ga na of de koelwaterthermostaat goed werkt, controleer de werking van de mengselverrijking. Zorg dat de smeerolie boven de 70 IC komt, liefst nog hoger om het verdampen van de lichte benzinedelen te bewerkstelligen.

3. Zuigervreters en nokkenasschades

Ondanks het feit dat er onder winterse condities bij nagenoeg alle motoren geen SAE 15W-Y oliën mogen worden toegepast, gebeurt dat toch omdat deze oliën laag geprijsd zijn.

Het gevolg is dat de olie bij snel af – koelen vetachtig wordt door het uitscheiden van waskristallen. Dat belemmert het verpompen van de olie met ais gevolg zuigervreters en nokkenasslijtage. Remedie: gebruik altijd een SAE 1 OW-Y olie, liever nog een SAE 5W-Y of SAE OW-Yolie. Hoe lager het getal voor de W van Winter des te beter verloopt het starten, des te sneller komt de smering tot stand en des te lager het brandstofverbruik.

Reageer op dit artikel