artikel

Klepspeling bij koude en warme motor (1998-12)

Techniek

Klepspeling zou nodig zijn om de klep de ruimte te geven om uit te zetten bij het opwarmen van de motor. Het valt me op dat bij motoren, waarbij men de klepspeling zowel koud als warm opgeeft, de klepspeling warm groter is dan koud. Heeft de klepspeling dan een andere functie?

Klepspeling is nodig om te voorkomen dat de klep blijft openstaan. De meest kritische situatie doet zich voor bij het hoog belasten van een koude motor. De hete uitlaatgassen zorgen er voor dat de uitlaatkleppen sneller uitzetten dan de cilinderkop. Het gevolg is dat de klepspeling kleiner wordt dan de waarde die bij koude motor is ingesteld.

De constructieve uitvoering van de motor en de gebruikte materialen bepalen of de klepspeling groter wordt, gelijk blijft, of juist kleiner wordt naarmate de bedrijfstemperatuur toeneemt.

Het afstellen van de klepspeling moet daarom onder nauwkeurig bepaalde omstandigheden plaatsvinden.Vaak geeft de motorfabrikant de koelwatertemperatuur op als referentiewaarde. Er zijn motoren waarbij de klepspeling bij draaiende motor moet worden gesteld, daarvoor gelden dan weer andere waarden dan bij stilstaande motor.

Reageer op dit artikel