artikel

Varieer belasting en toerental, inrijden blijft nodig (1998-09)

Techniek

Eén van mijn hobby’s is motorrijden en het onderhoud van mijn motor. Ik heb inmiddels mijn vijfde BMW K-serie gekocht en rijd nu op een KI2OORS. Ik besteed elke keer weer zeer veel aandacht en zorg aan het inrijden. Ik weet dat BMW harde cilinderwanden en zuigerveren toepast en het inrijden daardoor lang duurt Ervaring leert dat het olieverbruik bij 10.000 km zo goed als voorbij is. Sommigen zeggen echter dat met de huidige nauwkeurige fabricagemethodes inrijden niet meer nodig is. Klopt dit, of heeft inrijden wel degelijk zin?

Antwoord: Er zijn evenveel verhalen als methoden in omloop die over het inlopen gaan. Inlopen is en blijft een polijstproces. Het is waar dat motoren steeds gladder worden afgewerkt, maar een nabewerking blijft nodig. Als het toerental van een nieuwe motor hoog wordt opgevoerd en gedurende langere tijd (minuten en meer) wordt vastgehouden, wordt er op diverse plaatsen veel warmte ontwikkeld. Denk daarbij ook eens aan oliekeerringen in plaats van zuigerveren. De laatstgenoemde onderdelen hebben een voldoende groot aanlegoppervlak nodig om warmte te kunnen afvoeren. Bij forse belastingen komt zowel de warmte-afvoer als de gasafdichting in het nauw met mini lasplekjes (brandvlekken) als gevolg. Het is waar dat je met benzinemotoren meteen ‘gewoon’ kunt rijden en dat zowel de compressie-einddruk als het olieverbruik na ongeveer 5000 km (langer bij ‘zware’ motoren) stabiel is. Bij LPG- en dieselmotoren kan het best tweemaal zo lang duren. Te voorzichtig inrijden is niet juist, even flink optrekken helpt mee om de zuigerveren in te lopen. Varieer de belasting en het toerental en de zaak loopt goed in. Kortom, rij gewoon met het verkeer mee en vermijd extreme belastingen en toerentallen. Trouwens, wat te denken van de banden, de remmen en de koppeling? Die moeten toch ook inlopen of niet soms?

Reageer op dit artikel