artikel

Black sludge ondanks goede olie (1998-04)

Techniek

Na een angstige aankondiging in de vakbladen zo’n 10 jaar geleden over het fenomeen black sludge ben ik nu voor het eerst geconfronteerd met twee ernstige motorschades (uitgelopen drijfstanglagers) als waarschijnlijk gevolg van dit verschijnsel. De auto’s hebben gedurende hun bestaan aantoonbaar op synthetische kwaliteitsolie (CCMC:G5/PD2 API; SH/CD).gedraaid. De beide motoren waren van hetzelfde type en hadden beide circa 100.000 km gedraaid. Uiteen oliemonster van één van de defecte motoren bleek niets bijzonders. Om klanten uit te leggen waarom de motor zonder enige aankondiging zomaar kapot gaat, terwijl ze toch het juiste onderhoud plegen, is een lastig verhaal. Helemaal lastig wordt het om uit te leggen hoe ze black sludge in de toekomst moeten voorkomen. Zelfs de oliemaatschappij kan mij daar geen bevredigend antwoord opgeven. Het voortijdig zien aankomen van een black sludge probleem heeft mijns inziens ook geen enkele zin, omdat niet bekend is op welke wijze deze black sludge zich afdoende laat verwijderen. Mijn vragen zijn: – Hoe voorkom je black sludge? Welke adviezen geef je de klantmee? – Als black sludge is geconstateerd tijdens een onderhoudsbeurt wat moeten we er dan (preventief) aan doen?

Aan het fenomeen ‘black sludge’ is in AMT veel aandacht geschonken. Zelfs in recente artikelen is erop gewezen dat de zwarte drab ook nu nog voorkomt, zie bijvoorbeeld AMT 7/8 1997 en AMT januari 1998. Daarin wordt gewezen op de invloed van zowel de oliekwaliteit als de brandstofkwaliteiten de bedrijfsomstandigheden. Oliën behoren al vanaf 1996 aan ACEA-kwaliteitseisen te voldoen, zie AMT 7/8 1997. Helaas beschouwen ook vele technici deze eisen als maximaal, terwijl het om minimale eisen gaat.

Vandaar dat er autofabrikanten zijn die hun eigen oliekwaliteitseisen hoger stellen. Bovendien is het zo dat als er nieuwe oliespecificaties uitkomen, deze de vorige specificaties vervangen. Dat betekent dat hetgeen in instructie- en werkplaatshandboeken staat dan verouderd is.

Als er kwaliteitsbrandstof wordt getankt zal de betreffende maatschappij ervoor zorgen dat er een evenwichtig additievenpakket aan de brandstof is toegevoegd. De werkplaats moet voor de juiste oliekwaliteit zorgen, de klant dient brandstof van een gerenommeerd merkte tanken. De werkplaats moet ook voor de juiste bijvulolie zorgen en de olieverversingstermijn bepalen.

Bij zware bedrijfsomstandigheden, zoals korte ritten en lage temperaturen, moet er (volgens de motorfabrikanten) vaker worden ververst dan onder gunstige omstandigheden. Als er zich ondanks deze maatregelen toch black sludge voordoet, doet de werkplaats er goed aan zowel de eigen olieleverancier als de betreffende auto-importeur te benaderen.

In de praktijk blijkt vaak dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering niet of veel te laat wordt ingeschakeld. Betrek ook deze partij vanaf het begin bij de zaak. Laat een onafhankelijk schade-expert een rapport opmaken. Uit een zorgvuldige analyse van de olie is op te maken of het echt om black sludge gaat of dat er bijvoorbeeld sprake is van koelvloeistof in de olie. In een aantal gevallen is duidelijk gebleken dat de brandstof mede een rol speelt bij het ontstaan van zwarte drab. Het is daarom raadzaam overleg te plegen met alle betrokken partijen. Reinigen van de motor heeft zin als de drab nog zacht is, dat is vastte stellen door de olie-aanzuigzeef te bekijken. Onderzoek ook de cilinderkop(pen) door het kleppendeksel te verwijderen. Gebruik een reinigingsmiddel dat door de auto-importeur of de olieleverancier wordt geadviseerd.

Reageer op dit artikel