artikel

Corrosie leidt tot hoge reparatiekosten, koelvloeistof is meer dan antivries (1998-02)

Techniek

In de werkplaats gebruiken we al jaren achtereen hetzelfde merk koelvloeistof. Het is ons opgevallen dat er zich de nodige problemen mee voordoen op het gebied van de corrosiebescherming, Niet alleen ontstaat er zo af en toe een gaatje in de aluminium kachelradiateur, ook bij cilinder
koppen wordt het materiaal aangetast. Laatst tapte ik de laatste 10 liter
koelvloeistof uit het metalen vat, daar kwam echter geen vloeistof uit
maar bruine drab. In het vat zaten gewoon grote roestschilfers, het vat
was van november ’96.
Een antivries vet van hetzelfde merk vertoonde na twaalf maanden hele
maal geen roest, het vat was helemaal blank.
Ik heb de volgende vragen:
1 Is dit een bekend probleem?
2 Hebben meerdere merken hier last van?
3 Wat is er aan te doen om verdere schades te voorkomen en mijn klanten een goed product te verkopen ?
4 Is gewone antivries niet beter?

De door u vermelde problemen komen helaas voor. Kennelijk laat de kwaliteit van deze koelvloeistoffen zwaarte wensen over. Deze schades zijn te voorkomen door koelvloeistof te gebruiken die door de autofabrikant wordt aanbevolen, Als niet bekend is welke koelvloeistof in het systeem zit en er is lekkage, dan kunt u het best het systeem compleet verversen. Uiteraard moet ook de lekkage worden verholpen. Bij het mengen van koelvloeistoffen van verschillende samenstellingen kunnen er ongewenste zaken zoals schuimvorming en corrosie optreden. Koelvloeistof bestaat uit water, antivries en een aantal toevoegingen die corrosie, schuimvorming en andere ongewenste dingen moeten voorkomen. Water met antivries geeft geen corrosiebescherming en is dus niet aan te raden.

Gevuld voor het leven

Over de nieuwe ontwikkelingen op koelvloeistofgebied kan het volgende worden gezegd. Sinds ongeveer tweejaar zijn er koelvloeistoffen op de markt die gedurende de levensduur van de motor (14 jaar) in het systeem moeten blijven zitten. Deze hetgeen een geheel nieuw additievenpakket heeft opgeleverd. De komst van de volledig van aluminium vervaardigde motoren heeft meegeholpen bij de overgang naar dit nieuwe type koelvloeistof.

Koelvloeistof moet drie taken verrichten. Allereerst moeten alle onderdelen van het koelsysteem tegen corrosie worden beschermd. Ten tweede moet de antivries in de koelvloeistof voorkomen dat het koelwater bevriest en ten derde draagt de koelvloeistof bij aan het verhogen van het kookpunt. Het voorkomen van corrosie speelt bij de grote hoeveelheden aluminium (motor en radiateur) een steeds grotere rol. De gebruikelijke koelvloeistoffen bieden twee tot drie jaar bescherming en moeten dan worden vervangen. Een test op de bescherming tegen bevriezing zegt niets over de corrosiebescherming, zodat helaas veel koelvloeistoffen niet op tijd én niet volledig worden vervangen. Er is geen betrouwbare test om te controleren of een willekeurige koelvloeistof nog voldoende bescherming biedt tegen corrosie, dus is vervangen het enig juiste. Texaco heeft (in eerste instantie voor de truckmotoren) een langeduur koelvloeistof ontwikkeld waarvan het additievenpakket gepatenteerd is. Dankzij dit werk kunnen nu automotoren levenslang worden beschermd tegen corrosie en bevriezing. Menging met andere typen koelvloeistof is uit den boze. Het vermengen heeft tot gevolg dat de anticorrosieve werking sterk terugloopt, hetgeen ernstige aantasting van het aluminium (vooral van de cilinderkop) tot gevolg heeft. Steeds meer auto- en bedrijfsautofabrikanten gaan over op deze nieuwe koelvloeistof. Daarbij wordt gebruik gemaakt van monopropeenglycol als antivries.

Juiste verversingsprocedure

Bij het verversen van de koelvloeistof is overigens de volgende methode aan te raden:

Koelvloeistof aftappen; zie het werkplaatshandboek

● Blaas met perslucht via het expansievaatje de motor leeg

● Sluit het koesysteem af

● Vul het systeem met schoon water en laat de motor gedurende twee minuten lopen

● Tap het systeem af en blaas de motor leeg

● Sluit het koelsysteem af

● Vul het systeem met de nieuwe koelvloeistof

● Draai de motor rustig warm, zoals dat in het werkplaatshandboek staat

● Vul het systeem bij geopende thermostaat, dus bij warme motor tot het maximum peil.

Reageer op dit artikel