artikel

Verhoogde slijtage bij stationair draaien (1997-12)

Techniek

Men heeft mij ooit verteld dat stationair draaien schadelijk is voor elke diesel. Een half uur stationair draaien zou evenveel slijtage veroorzaken als 1000 km rijden. Is deze bewering waar en hoe wordt deze slijtage veroorzaakt?

Langdurig stationair draaien zorgt bij alle typen motoren voor problemen. Allereerst is het toerental zo laag dat het met de smering moeilijk wordt. Bij de nokken en de nokvolgers is de glijsnelheid zeer laag, terwijl de vlaktedruk hoog is.

Bij een dieselmotor is de compressie-einddruk hoog, dus worden de lagers hoger belast dan bij een ottomotor. Als het koelwater niet op temperatuur komt of blijft, zal de cilinderwandtemperatuur zover kunnen dalen dat het vocht in de aangezogen lucht gaat condenseren in de cilinder en het uitlaatsysteem. Dat werkt de kans op corrosie sterk in de hand. Bij zwavelhoudende brandstoffen kan er zo’n sterk zuur ontstaan dat zelfs de uitlaatkleppen of zittingen worden aangetast.

Als de smeerolietemperatuur ook lager blijft dan ongeveer 60°C komt er nog een probleem bij. In het carter ontstaan veel vochtdruppeltjes die vaak niet goed worden afgevoerd via de carterventilatie. Er ontstaat een witte drab, mayonaise geheten. Bovendien zijn de additieven in de olie niet of nauwelijks werkzaam, dus wordt er in feite gedraaid op ongedoopte olie.

Kortom: het is niet gunstig voor een motor om langdurig stationair te draaien als de temperatuur van het koelwater en/of de smeerolie beneden de 60°C is. Mechanische en corrosieve slijtage zijn het gevolg.

Reageer op dit artikel