artikel

Hoe controleer je een EGR-klep? (1997-12)

Techniek

Wilt u mij uitleggen hoe men een EGR-klep controleert op lekkage van uitlaatgas naar het inlaatspruitstuk bij stationair draaien (mechanisch en elektrisch bediend)? Uiteraard merkje dit aan onregelmatig draaien, maar bij het diagnose stellen kunnen tal van andere zaken hier debet aan zijn, hoe pikje deze klep er dan uit?
Een tweede vraag: laatst hadden wij een Opel Vectra met een storingscode: defecte EGR-klep. Deze is elektrisch bediend. We hebben de klep gewisseld met een klep uit een identieke auto. Bij beide auto’s was vervolgens geen storing te constateren. Bij het terugwisselen van de EGR-kleppen ontstond het probleem weer. Kunt u dit verklaren?

Er worden verschillende typen EGR-kleppen gebruikt die we aan de hand van de Opel-gegevens (met dank aan het Opel opleidingsinstituut TTA) zullen bespreken.
1 Er zijn EGR-kleppen die door onderdruk worden bediend.
2 Er zijn EGR-kleppen, waarbij de tegendruk in de uitlaat mede bepalend is voor het functioneren.
3 Er zijn EGR-kleppen die meteen magneetklep werken.

Het is de bedoeling dat de EGR-klep in een bepaald belastingtoerentalgebied uitlaatgassen mengt bij het aangezogen mengsel. De uitlaatgassen bevatten weinig of geen zuurstof, nemen daarom voor een gering deel of helemaal niet deel aan de verbranding, maar moeten wel worden opgewarmd. Dat verlaagt de verbrandingstemperatuur met als gevolg een geringere uitstoot van stikstofoxiden.

De eenvoudigste uitvoering van de EGR-klep werkt niet echt nauwkeurig, vandaar de toepassing van het tweede type klep. Daarbij moet de druk van de uitlaatgassen voldoende hoog oplopen om een diafragma zover door te buigen dat de onderdruk in het bovendeel een tweede membraan kan bewegen. Pas dan wordt de EGR-klep geopend. Voor een nog grotere nauwkeurigheid bij het toevoeren van uitlaatgassen, wordt de EGR-klep geopend door middel van een elektromagneet. Via een potentiometer wordt aan de ECU doorgegeven in welke stand de EGR-klep staat. Dat is nodig omdat de., reactietijd af hangt van het drukver schil over de klep en de temperatuur van de spoel.

Via het Tech 1 of Tech 2 diagnose-apparaat kan de lichthoogte van de magneetklep worden bepaald. De waarden waarbij de EGR-klep nog juist werkt, zijn op ervaring gebaseerd. Het is mogelijk dat een EGR-klep op de ene motor nog net acceptabel werkt en net niet op een andere motor. Zo regelen Bosch-inspuitsystemen op basis van lambda=l een kleinere lekkage van de EGR-klep bij, terwijl het Multec-systeern bijregelt op basis van een verschil in de onderdruk.

Conclusie: De door u geconstateerde storing is moeilijk met de gebruikelijke apparatuur (zelfs met een viergastester) te lokaliseren. Zelfs met het speciale diagnose-apparaat is nog de nodige ervaring bij het werken ermee noodzakelijk om de goede conclusie te trekken.

Reageer op dit artikel