artikel

Voorverwarming inlaatlucht (1997-11)

Techniek

Ik heb een vraag over de thermostaat van het luchtfilter. Bij welke temperatuur sluit hij de warme of koude lucht af en hoe werkt dat? Is dat bij elk autotype hetzelfde? En het is toch zo hoe kouder de lucht, hoe beter de verbranding. Nog een vraag: waarom bevriest benzine in de winter, er zit toch anti-ice in?

U knoopt terecht twee zaken aan elkaar, ijsvorming en inlaatlucht-voorverwarming hebben een verband. Als de luchtvochtigheid hoog is en de luchttemperatuur is enkele graden boven nul, treedt er ijsvorming op bij carburateurs.
Door de verdamping van de benzine koelt de inlaatlucht af en daalt ook de temperatuur van de carburateur. Dat zorgt ervoor dat het vocht uit de lucht condenseert en bevriest. Dit verschijnsel kan door toevoegingen aan de brandstof geheel of gedeeltelijk worden voorkomen.

Door het voorverwarmen van de inlaatlucht wordt ijsvorming effectief voorkomen. Een tweede voordeel is dat de carburateurafstelling optimaal gekozen kan worden, omdat de inlaatlucht na het opwarmen altijd 40 °C is. Dat is van groot belang voor het schokvrij rijden (‘drive-ability’) en voor het beperken van de schadelijke emissie.

Terecht merkt u het nadeel op: warme lucht bevat een lager gewicht aan zuurstof, hetgeen de prestaties van de motor vermindert. Bij auto’s met carburateur en bij ‘monopoint’ inspuitsystemen wordt de inlaatlucht voorverwarmd. Een klep met een bimetaal zorgt ervoor dat er zoveel warme lucht vanaf het uitlaatspruitstuk bij de koude lucht wordt gevoegd dat de temperatuur van de lucht die naar de motor gaat ongeveer 40 °C bedraagt. Daarbij wordt de klep zelf pneumatisch bediend via een onderdrukleiding. Met de komst van de ‘muiti-point’ inspuitsystemen is de voorverwarming vervallen. De benzine wordt vlak voor de inlaatklep(pen) ingespoten, dus op een warme plaats. IJsvorming treedt niet meer op en de prestaties nemen toe naarmate het kouder is.

De enige vervoermiddelen die nog last hebben van ijsvorming zijn motorfietsen. Daarbij zijn de problemen soms zo groot dat de gasschuif kan vastvriezen.

Reageer op dit artikel