artikel

7-polige stekker maakt plaats voor 13-polige variant (1997-11)

Techniek

Is het waar dat de bekende 7-polige contactdoos van de trekhaak vervangen gaat worden door een exemplaar met 13 polen? Wat is hier de reden van en wat zijn de gevolgen in de praktijk? Hoe koppel je bijvoorbeeld een ‘oude’ aanhangwagen met 7-polige stekker aan een trekhaak met zo’n 13-polige contactdoos?

Het verlangen naar meer comfort en het verplicht stellen van één, dan wel twee, mistachterlichten vanaf 1 januari 1996 voor caravans en aanhangwagens boven de 750 kg, zijn de voornaamste redenen dat de 7-polige stekker het veld moest ruimen. Naast de ‘normale’ functies biedt de nieuweling constante spanning in caravan/aanhanger, aansluiting voor de koelkast, mogelijkheid voor het opladen van de reserveaccu, een reserveaansluiting en een tweede massa-aansluiting voor de extra mogelijkheden van de 13-polige stekker.

Twee systemen

De overgang van 7- naar 13-polig is op zich al een grote verandering. Om de zaak nog complexer te maken, zijn er voor de 13-polige stekker en doos op het ogenblik twee verschillende systemen in omloop: het DIN-systeem 72570 en het zogeheten Multicon-systeem dat vooral wordt toegepast op Franse en Nederlandse caravans. Het grote voordeel van het laatste systeem is dat het zowel geschikt is voor de oude als de nieuwe stekkers. Dit omdat de extra zes polen aan de zijkant van de stekker zijn gesitueerd; de opstelling van de overige polen is conform de oude situatie. Heel actueel is de komst van het zogenoemde Welt-Stecksysteem.

Deze West-stekker vertoont qua opstelling en mogelijkheden grote overeenkomsten met de eerder genoemde Multicon-stekker.

Toch ziet het ernaar uit dat het DIN-systeem het op de lange termijn zal gaan winnen, U begrijpt dat er, tot het moment van standaardisatie, sprake is van een heel vervelende overgangssituatie. Gelukkig heeft de industrie hiervoor allerlei oplossingen bedacht. We beginnen met de meest simpele en wel het voertuig uitrusten met twee stekkerdozen, 13- en 7-polig. Hierbij is het aan te raden om beide stekkerdozen qua uiterlijk eenvoudig (bijvoorbeeld in kleur) van elkaar te onderscheiden. Een andere oplossing is een verloop-hulpsluk van 13 naar 7 of uiteraard vice versa.

Het is maar de vraag of de betrouwbaarheid echt gebaat is bij een dergelijke oplossing. Want was het niet zo dat de grootste oorzaak van uitval de (gestoorde) contacten zijn? In dit geval moeten er dus twee keer zoveel contacten worden gemaakt. En, het verloopstuk is altijd zoek op het moment datje het nodig hebt.

DIN 72570 praktijkbestand

We hebben al eerder geconstateerd dat uitval grotendeels wordt veroorzaakt door contactbreuk. Bij de ontwikkeling van de nieuwe DIN-stekker heeft men veel aandacht geschonken aan de gevolgen van het (ondeugdelijk) praktijkgebruik. Zo moeten de beide stekkers, na inbrengen, 90° gedraaid worden voor er sprake is van goed contact, een soort bajonetaansluiting dus. Er kan dan geen vuil en water meer binnen treden. Een ander groot voordeel is dat de beide beschermkappen (stekker en contra-stekker) elkaar afdekken, zodat ook hier de elementen geen invloed hebben. Als de aanhanger of caravan niet gebruikt wordt, is het de bedoeling dat de (insteek) stekker in de speciale ‘parkeerdoos’ wordt gemonteerd. Deze vormt een vast onderdeel binnen de DIN 72570 norm. Gelukkig hebben de constructeurs ook iets gedaan aan de toegankelijkheld van de verschillende polen. Zo zijn ze met een schroevendraaier goed te bereiken, ook indien het merendeel van de contacten is aangebracht. Tevens hebben deze meer aansluitruimte (tussen draadklem en aansluitpunt) gecreëerd waardoor én montage én controle overzichtelijker zijn. Uiteraard is er ook voor de 13-polige verbindingen een teststekker. De trend naar meer contacten is niet alleen waarneembaar bij personenauto’s. Ook de 24 V voertuigen streven naar meer. Voor die sector zijn er speciale 15-polige stekkerverbindingen op de markt gebracht, ook hier weer volgens DIN 72570. Op twee na zijn alle contactmogelijkheden benoemd, de nummers 14 en 15 zijn nog blanco, in de toekomst zijn deze bestemd voor allerlei dataverkeer.

Reageer op dit artikel