artikel

Banden vullen met stikstof (1997-10)

Techniek

Van caravan-fabrikant KIP heb ik begrepen dat men met ingang van productiejaar 1998 de banden van al haar caravans met stikstof gaat vullen. Kunt u mij vertellen wat de voordelen hiervan zijn. Kan elke band zonder bezwaar met stikstof worden gevuld en is er een aangepast ventiel nodig? Gaan ook autofabrikanten stikstof, in plaats van lucht, toepassen voor het vullen van de banden?

Wij gingen te rade bij de specialisten van Michelin. Zij vertelden ons het volgende: een met stikstof gevulde band houdt de spanning beter vast, omdat stikstof minder diffuus is dan lucht (bestaande uit circa 80 procent stikstof en 20 procent zuurstof). Dat heeft een positieve invloed op de kilometerprestatie van de band en het rijgedrag. Een ander aspect is dat gecomprimeerde lucht vaak een bepaald percentage water en olie bevat. Deze bestanddelen kunnen doordringen in het karkas. Stikstof heeft een minder oxiderende werking op het karkas en dat betekent een betere mogelijkheid voor vernieuwing.

Voorts heeft stikstof, in tegenstelling tot lucht, een temperende werking bij een eventuele brand of explosie. Specifieke omstandigheden waaronder het pompen van banden met stikstof vooral voordelen kan bieden: – waar zeer hoge spanningen worden gepompt, bijvoorbeeld bij vorkheftrucks; – waar regelmatige spanningcontrole niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij mengtrommels in volcontinu dienst, aangedreven door banden; -waar in geval van brand of explosie de met lucht gevulde banden een extra gevaar betekenen, bijvoorbeeld bij transport van lichtontvlambare producten.

Conventionele banden kunnen ongestraft met stikstof worden gevuld. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak of de extra kosten van pompen met stikstof altijd opwegen tegen de voordelen. Er kan zonder probleem hetzelfde ventiel worden toegepast.

Het is Michelin niet bekend of de auto-industrie op korte termijn ook stikstofvulling gaat toepassen. Tot zover Michelin’s visie. Dat de caravan-industrie de stikstofvulling overweegt, is op zich niet zo verwonderlijk. Een te lage spanning levert immers een onveilige combinatie o bovendien zorgt onderspanning voor veel warmte-ontwikkeling in de band met alle gevaren van dien.

Voorts zegt KlP dat een met stikstof gevuld band minder gevoelig is voor hoge temperaturen en dat bij hoge belasting minder warmte-ontwikkeling optreedt. Beide aspecten zijn in de caravanbranche van belang in verband met de extra belading en warmte tijdens vakanties. Ongetwijfeld zullen ook veel caravanbezitters te weinig letten op de correcte spanning van de banden.

Reageer op dit artikel