artikel

Nieuwe koelvloeistof met gebruiksaanwijzing (1997-03)

Techniek

Ik heb vernomen dat Audi sinds kort een nieuw type koelmiddel gebruikt met enkele bijzondere eigenschappen. Je schijnt het niet te mogen mengen met conventionele koelvloeistof. Kunt u mij vertellen welke Audi’s hiermee zijn gevuld en hoe je er in de werkplaats mee moet omgaan? Gebruiken ook andere automobielfabrikanten dit product?

Inderdaad, Audi en VW gebruiken vanaf juli 1996 een nieuw type koelvloeistof. Dit product wordt aangeduid met G12 en mag de levensduur (14 jaar) in de motor blijven zitten. Deze bijzondere ontwikkeling is mogelijk geworden door het werk van Texaco, dat een geheel nieuw additievenpakket heeft opgeleverd. De komst van de volledig uit aluminium vervaardigde motoren heeft meegeholpen bij de overgang naar dit nieuwe type koelvloeistof.

Koelvloeistof moet drie taken verrichten. Allereerst moeten alle onderdelen van het koelsysteem tegen corrosie worden beschermd. Ten tweede moet de antivries in de koelvloeistof voorkomen dat het koelwater bevriest. Ten derde draagt de koelvloeistof bij aan het verhogen van het kookpunt.

Het voorkomen van corrosie speelt bij de grote hoeveelheden aluminium (motor en radiateur) een steeds grotere rol. De gebruikelijke koelvloeistoffen bieden twee tot drie jaar bescherming en moeten dan worden vervangen.

Een test op de bescherming tegen bevriezing zegt niets over de corrosiebescherming, zodat helaas veel koelvloeistoffen niet op tijd én volledig worden vervangen. Er is geen betrouwbare test om te weten of een koelvloeistof nog voldoende bescherming biedt tegen corrosie, dus is vervangen het enig juiste.

Texaco heeft (in eerste instantie voor de truckmotoren) een langeduur koelvloeistof ontwikkeld, waarvan het additievenpakket is gepatenteerd. Dankzij dit werk kunnen nu automotoren levenslang worden beschermd tegen corrosie en bevriezing.

De nieuwe Audi/VW G12 koelvloeistof is rood van kleur en moet in de juiste verdunning worden toegepast om het beoogde doel te bereiken. Menging met andere typen koelvloeistof is uit den boze. Als de koelvloeistof van een oude of nieuwe Audi/VW moet worden vervangen, moet alleen de nieuwe G12 koelvloeistof worden toegepast.

Oudere motoren met de groene G11 koelvloeistof moeten uiteraard worden bijgevuld met dezelfde vloeistof (G11) om vermenging te vermijden. Het vermengen van G11 met G12 heeft tot gevolg dat de anticorrosieve werking sterk terugloopt, hetgeen ernstige aantasting van het aluminium (vooral van de cilinderkop) tot gevolg heeft.

De verversingsprocedure wordt door Audi/VW zo duidelijk omschreven, dat we u deze niet willen onthouden:

● Koelvloeistof aftappen;

● Blaas met perslucht via het expansievaatje de motor leeg;

● Sluit het koelsysteem af;
– Vul het systeem met schoon water en laat de motor twee minuten lopen;

● Tap het systeem af en blaas de motor leeg;

● Sluit het koelsysteem af;

● Vul het systeem met de nieuwe koelvloeistof;

● Draai de motor rustig warm;

Vul het systeem bij geopende thermostaat, dus bij warme motor tot het maximum peil.

Steeds meer auto- en bedrijfsautofabrikanten gaan over op deze nieuwe koelvloeistof. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van monopropeenglycol als antivries omdat dat goedkoper is. Het minder giftige etheenglycol kan ook als antivries dienen en dat wordt in bepaalde landen, zoals Zwitserland, al jaren gebruikt.

Reageer op dit artikel