nieuws

Bovag: autoplan Amsterdam onrealistisch

Ondernemen 1748

Het door wethouder Dijksma aangekondigde plan om vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto’s te weren uit Amsterdam is onrealistisch. Dat heeft Bovag in diverse landelijke media laten weten.

Bovag: autoplan Amsterdam onrealistisch
Het wedstrijdje 'ver plassen' door politici. Amsterdam wil vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto's weren.

In Nieuwsuur betoogde algemeen voorzitter Bertho Eckhardt dat de plannen van de hoofdstad niet haalbaar zijn, omdat er naar verwachting in 2030 nog steeds 7 a 8 miljoen auto’s op brandstof rondrijden, tegen pakweg anderhalf miljoen elektrische auto’s. Voordat je een wagenpark van 9 miljoen auto’s grotendeels elektrisch hebt, ben je ver voorbij 2030. Te meer daar auto’s gemiddeld wel 18 jaar meegaan tegenwoordig. Zelfs als we vanaf nu alleen maar nieuwe EV’s zouden verkopen, dan heb je na elf jaar (2030) nog steeds maar de helft van het wagenpark vervangen: we verkopen immers grofweg 400.000 nieuwe auto’s per jaar in Nederland.

En natuurlijk is het volstrek onhaalbaar om vanaf nu alleen maar elektrisch auto’s te verkopen, want die auto zijn nog niet in groten getale voorhanden en voor zover ze er al zijn, zijn ze nog te duur voor de particulier.

Eckhardt: “Dat gaat pas over 4 a 6 jaar omslaan, en dan gaan we stap voor stap toe naar een emissieloos wagenpark. 2050 is wat dat betreft een veel realistischer jaartal om naar te streven. Met het plan sluit je dus een heel groot deel van de bevolking uit, met name de lagere en middeninkomens, die in de wat oudere auto’s rijden. Amsterdam wordt zo een stad waar alleen de elite nog met de auto in kan.”

Realistisch tempo

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag

Als het Amsterdamse plan onrealistisch is, wat moet er volgens Bovag dan wel gebeuren? Bertho Eckhardt: “We weten dat Amsterdam op enkele plekken in de stad een luchtkwaliteitsprobleem heeft. Dat moet je ter plekke aanpakken. Een groot hek om de stad is veel te rigoureus. Daar tref je heel veel Amsterdammers en anderen met een kleine beurs mee en dat is niet alleen onwenselijk, het is ook niet nodig.”

“Stap voor stap werken we samen aan een schonere stad en aan een schoner land. Maar dat moet wel in een realistisch tempo en zonder hele groepen buiten te sluiten en de vrijheid en bereikbaarheid drastisch in te perken. We hebben al de landelijke milieuzones, denk verder aan hubs aan de rand van de stad, waar je de auto’s opvangt en mensen verleidt op een andere vorm van vervoer over te stappen. Maar denk ook aan het versterken van het OV en investeren in tweewielerinfrastructuur.”

Nieuwe brandstofauto’s worden steeds schoner

Eckhardt: “De brandstofauto, is en blijft de komende decennia echter een belangrijk vervoermiddel voor heel veel mensen en dat kun je als lokale overheid niet negeren, want dan ben je losgezongen van je eigen bevolking. Nieuwe brandstofauto’s zijn bovendien steeds schoner en worden conform Europese regels steeds zuiniger. Die nieuwe brandstof auto’s zijn keihard nodig om de komende decennia de klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren.”

In een reactie in Nieuwsuur maakte de wethouder van Amsterdam overigens al weer een terugtrekkende beweging. Ze had het daar plots over een stip op de horizon. En in de plannen is sprake van uitzonderingen en vrijstellingen. Dijksma zei tevens dat een randvoorwaarde voor het plan is dat er voldoende, betaalbare (en tweedehands) elektrische auto’s beschikbaar moeten zijn. Het lijkt er op te wijzen dat soep mogelijk niet zo heet gegeten wordt, als die nu wordt opgediend.

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel