nieuws

Onderzoek naar de werkplaats in 2040

Ondernemen 2180

BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging hebben de handen ineengeslagen en een intensieve studie gedaan naar de werkplaats van de toekomst. Welke veranderingen gaan zich voordoen en wat zijn de gevolgen voor de werkplaats van autobedrijven?

Onderzoek naar de werkplaats in 2040
Wat staat je te wachten in 2040? Kom naar de Kennissessie tijdens Auto Prof - AMT Live 2019 in Gorinchem.

Niemand kan de toekomst voorspellen, maar dat de wereld er in 2040 anders uitziet, staat vast. Inspelen op de ontwikkelingen is cruciaal voor het voortbestaan van het autobedrijf. Dat vraagt om inzicht en een gedegen voorbereiding. Om daar een goede basis voor te leggen, hebben BOVAG, Innovam, OOMT en RAI Vereniging dit onderzoek opgezet. Daarin is vastgesteld dat er een vijftal ontwikkelingen zijn die in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op autobedrijven:

  1. Veranderende wetgeving
  2. De opkomst van elektrische voertuigen
  3. De opkomst van diagnose en onderhoud op afstand (OTA, of Over The Air)
  4. De opkomst van autonome systemen in de auto (ADAS, of Advanced Driver Assistance System)
  5. De opkomst van vraag gestuurde mobiliteit (MaaS, of Mobility as a Service)

“Je moet nú aan de slag”

Scenario’s

De mate waarin klanten ontvankelijk zijn voor trends en het aantal nieuwe toetreders bepalen het tempo en de exacte impact van deze veranderingen. Dat is in het onderzoek uitgewerkt in vier scenario’s of ‘werelden’. De vier scenario’s zijn tot stand gekomen na diepgaande gesprekken met mensen uit alle lagen van de branche: van autobedrijf tot importeur. Vervolgens zijn die inzichten omgezet in strategische en praktische tips voor autobedrijven.

Rai Vereniging: Transitie

File assistentie, maar ook andere gedeeltelijk autonome functies in een auto, veroveren langzaam aan een plaatsje op de markt. De eerste stappen naar volledig autonoom rijden. Wat betekent dat voor jouw autobedrijf of jouw werk als techneut?

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging: “De transitie naar elektrische mobiliteit en zelfstandig rijdende voertuigen gaat steeds sneller. Voertuigen worden hierdoor complexer. Dat stelt veel nieuwe eisen aan de werkplaats en het personeel. Nauwe samenwerking tussen alle branchepartijen is daarbij cruciaal. Zonder goede scholing en actuele technische kennis, verlies je als werkplaats terrein. Het is nu tijd om na te denken over de toekomst en met elkaar de juiste stappen te zetten.”

Bovag: Visie

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter BOVAG: “Het is aan ondernemers om nu zélf een visie te ontwikkelen op hun toekomst. Het voorbereiden van je bedrijf én medewerkers kost tijd. Maar die tijd hebben we nog, wel is het zaak daar nú mee aan de slag te gaan. Het rapport is daarbij een mooi vertrekpunt.”

OOMT: In gesprek

Betsie Brink, directeur OOMT: “Dit onderzoek toont aan dat het werk in autobedrijven de komende jaren sterk gaat veranderen. Meer dan ooit is het van belang dat medewerkers en werkgevers nadenken over hun eigen toekomst en zich afvragen wat zij kunnen en willen doen. En vooral: dat zij daarover met elkaar in gesprek gaan. Daar helpen wij hen graag bij.”

Innovam: Bewustwording

Leo Fransen, algemeen directeur Innovam: “Innovam wil ondernemers bewust maken van de veranderingen die eraan komen. Wij ondersteunen ze graag bij de aanpassingen die nodig zijn. Maar de nadruk ligt echt op die bewustwording; als die er eenmaal is, is de stap naar actie een logisch vervolg.”

Het rapport Werkplaats van de Toekomst is in te zien te downloaden op www.werkplaatsvandetoekomst.nl. Ook is er op deze website een samenvatting beschikbaar.

Meer weten?

 

AMT Future Talk: Vandaag werken aan je bedrijf van overmorgen

Het gonst in de branche: “De nieuwe mobiliteit komt er aan!” Techniek, onderhoud én autobezit veranderen en vragen om een andere kijk op je bedrijf. In Silicon Valley, in de VS, wordt gesleuteld aan de toekomst van mobiliteit, en die komt snel. Jeroen Vertongen, eigenaar van Sergoyne Diagnostics, ging op ontdekkingsreis in Sillicon Valley en deelt zijn ervaring tijdens AMT Future Talk op 26 maart aanstaande. Hij schetst een realistisch beeld over hoe dit onze sector gaat beïnvloeden.
”Mijn conclusie na Silicon Valley? De toekomst kan twee dingen met je doen. Of je raakt in paniek, of alle mist in je hoofd klaart op en je bent in staat te focussen op deze toekomst en je bedrijf te transformeren. Dankzij mijn ervaring in de VS zit mijn hoofd vol ideeën, en maken wij ons vandaag klaar voor the day after tomorrow.”
Tijdens de Future Talk zal ook Betsie Brink van OOMT vertellen over het onderzoek dat zij in samenwerking met Bovag, Rai en Innovam hebben gedaan. Een avond gericht op morgen, wat is feit en wat is fictie? Welke technieken en diensten gaan impact hebben? En hoe pas je dat overmorgen in je bedrijf toe? Meer informatie of inschrijven? Dat kan via: futuretalk.amt.nl.
Reageer op dit artikel