nieuws

BOVAG en FNV ruziën over de zaterdag

Ondernemen 1633

Onderhandelingen tussen BOVAG en FNV over de nieuwe Cao Motorvoertuigen en Tweewielers zijn na de derde onderhandelingsronde stukgelopen. Struikelblok is de zaterdag als vast onderdeel van de werkweek. BOVAG wil daar graag een ‘normale’ werkdag van maken. FNV op haar beurt wil de zaterdag vrijwillig houden en beloond zien met een bescheiden toeslag.

BOVAG en FNV ruziën over de zaterdag
Gaan de onderhandelaars elkaar voor 1 november a.s. de hand schudden? Ook al liggen partijen op dit moment flink uiteen, de intentie is samen tot een nieuwe Cao te komen.

Beide partijen leggen in een persbericht de schuld van het mislukte overleg bij de ander. “De vakbonden weigeren de wens van BOVAG in te willigen om van de zaterdag een normale werkdag te maken, “ zo lezen we in het persbericht van BOVAG.

FNV reageert: “De BOVAG heeft een einde gemaakt aan de cao-onderhandelingen en weigert verder te praten over een nieuwe cao als de bonden niet instemmen met de verplichting voor alle werknemers om op zaterdag te werken en akkoord gaat met het afschaffen van de toeslagen op zaterdag. FNV Metaal vindt deze houding onaanvaardbaar en onverantwoord.”

Onbegrijpelijk dat de vakbonden vasthouden aan oude tradities en weigeren vooruit te kijken

Vrijwillig

Dat laatste omdat er volgens FNV namelijk helemaal geen verbod is op het werken op zaterdag. Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: “Er geldt alleen vrijwilligheid en een bescheiden toeslag voor werk op zaterdag. Dat levert in de praktijk geen problemen op in de bedrijven die graag op zaterdag willen roosteren. De BOVAG wil echter een verslechtering toepassen in de zeggenschap van werknemers over hun beschikbaarheid op zaterdag en hun vergoeding. Zo maakt de BOVAG van geen probleem wel een probleem.”

Opnemen in werkweek

BOVAG ziet dat anders: “Wij willen werkgevers en werknemers binnen de cao meer ruimte geven om ook de zaterdag op te kunnen nemen in het vijfdaagse werkrooster. Deze wens komt niet alleen van werkgevers, maar ook van diverse medewerkers zelf, die bijvoorbeeld graag doordeweeks eerder vrij willen zijn, of een vrije dag willen om bijvoorbeeld bij kinderen te kunnen zijn.”

Deze regeling bestaat in de huidige cao al voor autoverkopers, autowasbedrijven, autoverhuurbedrijven, stationsrijwielstallingen en brandstofverkooppunten. “Onbegrijpelijk dat dit soort afspraken voor de ene functiegroep of branche al standaard zijn en voor andere, zoals het technische personeel in dezelfde branche niet”,  aldus BOVAG.

Als de plicht komt om op zaterdag te werken, zal dat tot extra uitstroom leiden.

Uitgesproken

Ook FNV heeft met medewerkers gesproken, zo laten ze via het persbericht weten.  “In honderden garagebedrijven hebben de werknemers zich de afgelopen maanden uitgesproken tegen aantasting van hun rechten om op zaterdag vrij te zijn. BOVAG weigert de automonteurs en garagemedewerkers dus regie over hun eigen leven. Hun eis aan de vakbond om de mensen in de steek te laten, is absurd en onmogelijk,” zegt Kuiper.

Extra uitstroom?

Bovendien vindt FNV de opstelling van BOVAG onverantwoord. “Als de plicht komt om op zaterdag te werken, zal dat tot extra uitstroom leiden. Terwijl er een schreeuwend tekort is aan vakmensen in de garages, de werkdruk oploopt en er veel wordt overgewerkt. Als BOVAG praat over de toekomst van de sector, dan brengt zij die toekomst eigenhandig om zeep om zich zo bot op te stellen over een zaak die heftige emoties oproept onder automonteurs en hun collega’s in de garages. Terwijl er helemaal geen problemen zijn om mensen te vinden die op vrijwillige basis af en toe op zaterdag willen werken.”

Vooruitkijken

BOVAG schrijft dat afspraken over zaterdag werken zijn heel gebruikelijk zijn. Onderhandelaar Fedde Monsma van BOVAG: “Onbegrijpelijk dat de vakbonden vasthouden aan oude tradities en weigeren vooruit te kijken. Terwijl er momenteel in vele branches, zowel binnen de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche als daarbuiten, in het verleden en recent zoals bij de beveiligingsbranche wel afspraken over zaterdag als gewone werkdag zijn gemaakt.”

En nu?

Er staat nog een vierde onderhandelingsronde gepland op 17 oktober a.s.. “Maar de sleutel tot een cao ligt nu bij de vakbonden”, zegt BOVAG. Zij is van mening dat vakbonden aan zet zijn om bereidheid te tonen om over zaterdagwerken afspraken te maken. Als het aan de vakbonden ligt, gaat die onderhandelingsronde gewoon door. De Cao loopt op 1 november af, gaan partijen elkaar voor die datum vinden? We houden je op de hoogte…

Reageer op dit artikel