nieuws

Goed nieuws! 28 procent meer BBL-leerlingen in drie jaar tijd

Ondernemen 903

Goed nieuws! 28 procent meer BBL-leerlingen in drie jaar tijd
Meer leerlingen, maar ook meer leer-werkplekken in de automotive en carrosserie branche. Mooie ontwikkeling voor de sector.

BOVAG constateert een stijgende lijn in het aantal MBO-leerlingen dat via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) kiest voor de mobiliteitsbranche. Uit cijfers blijkt dat dit schooljaar 7.549 BBL-leerlingen hebben gekozen voor een Mobiliteitsopleiding en dat is 28 procent meer dan in schooljaar 2014-2015.

Ook voor het segment Carrosserie (o.a. autoschadeherstellers) is de animo toegenomen, van 659 BBL-leerlingen twee jaar geleden naar 807 nu, oftewel 22,5 procent meer. In alle regio’s valt dit schooljaar een stijging in het aantal leerlingen voor zowel Mobiliteit als Carrosserie ten opzichte van vorig jaar te noteren.

Friesland, de regio’s Zwolle en Nijmegen, Haaglanden, Twente, Midden-Gelderland en Zeeland zien ‘plussen allemaal boven de 20 procent in het mobiliteitssegment.

Behalve Midden-Limburg en Gooi- en Vechtstreek telt elke regio momenteel meer dan 100 BBL-leerlingen, met Rijnmond als uitschieter met 423 leerlingen, gevolgd door West-Brabant (380) en Noord-Holland Noord (375).

Hoog niveau

Het aantal BBL-leerlingen Mobiliteit op MBO-niveau 3 steeg in drie jaar tijd met 47 procent tot 4.247, terwijl ook niveau 4 populair is met een toename van bijna 45 procent in diezelfde periode, naar 1.186 leerlingen.

Volgens Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter van BOVAG, tonen de cijfers aan dat de jeugd warm loopt voor een technische baan in de branche: “Het is zeer bemoedigend om deze ontwikkelingen te zien en ze lijken in tegenspraak met hetgeen we meermaals in de media lezen.

Nu de economie is aangetrokken, neemt ook het aanbod van leerplekken toe

Rijdende computers

Het aantal BBL-leerlingen neemt toe en ze hebben ook animo voor de hogere niveaus 3 en 4. Nu de autotechniek, zowel voor onderhoud en reparatie als voor schadeherstel,  alsmaar complexer wordt en ook fietsen steeds meer op rijdende computers lijken, zijn deze jonge talenten meer dan welkom in onze sector.”

Samenwerken loont

Eckhardt benadrukt dat ook BOVAG zelf de handschoen oppakt in het faciliteren van opleidingen en het afleveren van voldoende gekwalificeerd personeel aan de branche: “Via intensieve samenwerking met Innovam en de ROC’s hebben we bijvoorbeeld een groot aantal Tweewieler en Truck Academies in het land gerealiseerd en wordt ook ingespeeld op de vraag van ondernemers in regio’s waarom het MBO-onderwijs geen mobiliteitsopleidingen meer aanbiedt. Zo behouden we de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Toename leerplekken

BBL is een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren, waarbij in de meeste gevallen een dag per week in de schoolbanken wordt doorgebracht en de rest van de dagen in een leerbedrijf. Tijdens de economische crisis kromp het aanbod van leerplekken bij auto- en fietsbedrijven, omdat er ook geen vacatures waren. Nu de economie is aangetrokken en de behoefte aan personeel weer groter wordt, neemt ook het aanbod van leerplekken toe.

Reageer op dit artikel