nieuws

Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen

Ondernemen 1004

Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen
Wat betreft omzet laat de autobranche een duidelijk herstel zien: van een krimp in 2014 naar +5,5% in 2015, +8,6% in 2016 en +10,2% in 2017. De winstgroei was zeer fors in 2015, een stuk bescheidener in 2016 en in 2017 weer wat sterker en bovengemiddeld. De stijging van de personeelskosten is na de piek van 11% in 2016 weer meer dan gehalveerd.

Mooie omzet- en winstresultaten voor de automotive branche in 2017. Volgens het SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2018’ doen we het op veel vlakken zelfs beter dan het MKB als geheel. Maar achteroverleunen is er niet bij, door technologische vooruitgang blijft innoveren een aandachtspunt voor het garagebedrijf.

Uit het SRA-rapport blijkt dat de omzetontwikkeling in 2017 aantrok tot 10%.  Maar liefst 70% van de autobedrijven zag de omzet toenemen of stabiliseren en dat is een forse verbetering ten opzichte van 2016. In dat jaar zag 53% de omzet stijgen. De winst groeide in 2017 met ruim 22%. Daarmee presteerde de automotive duidelijk beter dan in 2016 (13%) en stijgt boven de gemiddelde winstgroei van het totale mkb (15,5%) uit.

Winstontwikkeling garages

Net als in het voorgaande jaar waren de verschillen binnen de autobranche groot. De verkoop van nieuwe personenauto’s is in 2017 opgekrabbeld en dat is terug te zien in de cijfers voor de handel (garages). In dit segment groeide de winst voor belasting bovengemiddeld sterk. De verkoop van occasions nam licht toe ten opzichte van het toch al hoge niveau van 2016. Dit was voordelig voor de handel in auto-onderdelen en accessoires. Ondernemers die zich richtten op gespecialiseerde reparaties hadden het gemiddeld gezien moeilijker.

De automotive profiteerde vooral van de aangetrokken verkoop van nieuwe
personenauto’s. De sector kende een bovengemiddeld goed jaar. Een punt
van aandacht is het groeiende tekort aan geschoolde monteurs.

Kosten onder controle

De toename van de bedrijfskosten (5%) was in de autobranche minder sterk dan voor het totale mkb. Vooral de personeelskosten lieten met +5% een relatief geringe stijging zien, tegen 8% voor het mkb. In 2016 stegen deze lasten nog met 11%.

De verkoopkosten, onder meer voor promotie en showrooms, zijn juist relatief sterk gestegen, maar de toename was wel minder groot dan in 2016. Het eigen vermogen nam net als een jaar eerder met ruim 15% toe. Tegelijkertijd liepen de langlopende en de kortlopende schulden weer op, terwijl in 2016 nog een daling uit de bus kwam.

Blijven opletten!

Ondanks de goede cijfers blijft het in de autobranche lastig navigeren, want ingrijpende structurele veranderingen, zoals technologische ontwikkelingen en de komst van nieuwe marktpartijen, zetten de bedrijfsmodellen en marges onder druk.

Daarnaast zijn onderwerpen als milieu, veiligheid en fiscaliteit van invloed op de verdienmodellen in de branche.Een ander punt van aandacht is het tekort aan vaklieden. Autobedrijven zullen moeten innoveren, bijvoorbeeld wat betreft samenwerking en klantenbinding.

Lees het complete onderzoek hier.

Over het onderzoek

De SRA-rapporten ‘Branches in Zicht 2018; de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’, bevatten de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2017.

De rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Reageer op dit artikel