nieuws

2018: verder herstel autoverkopen, prognose 445.000 stuks

Ondernemen 1330

2018: verder herstel autoverkopen, prognose 445.000 stuks

Het onafhankelijk kennisbureau voor de autobranche, AUMACON, stelt in haar eerste prognose de verkoop in 2018 van nieuwe personenauto’s in Nederland op een niveau van 445 duizend stuks. Bij realisatie van deze prognose zal de automarkt ten opzichte van 2017 met circa negen procent toenemen. Voor het lopende jaar worden 410 duizend stuks verwacht. Dit is weliswaar een toename ten opzichte van 2016 van ruim zeven procent, maar nog steeds een van de slechtste jaarresultaten van de afgelopen 40 jaar.

De verwachte markttoename voor 2018 is de resultante van meerdere ontwikkelingen. AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Op de eerste plaats is er economische groei en neemt het aantal werkenden en het besteedbaar inkomen toe. 2018 Is – na lange tijd – ook een jaar waarin er hoegenaamd geen sprake zal zijn van fiscale invloed op het marktniveau en het seizoenpatroon.

Het zal bijvoorbeeld direct al leiden tot een beter resultaat in de komende januarimaand.Relatief nieuw is daarbij de opkomst van private lease. Deze snel groeiende vorm van langdurige autohuur aan particulieren gaat volgend jaar zo’n 50 duizend nieuwe auto’s opleveren. Deels gaat deze ontwikkeling overigens ten koste van de markt voor jonggebruikte auto’s.

Voorts wordt ook een impuls verwacht van de ‘natuurlijke’ vervanging van auto’s.” Met name vanuit de jaren 2011 en 2012 (toen de autoverkopen jaarlijks nog het halfmiljoenniveau royaal overschreden) worden extra impulsen verwacht.

Per saldo komt AUMACON voor geheel 2018 tot een prognose van 445 duizend stuks; 8,5 procent boven de verwachte realisatie van 2017, en vrijwel gelijk aan het jaargemiddelde over de afgelopen tien jaar dat in de periode 2008 tot en met 2017 ligt op 444 duizend nieuwe auto’s. In de jaren daarvoor noteerden de autodealers in ons land vaak aanzienlijk hogere jaaraantallen, met een absoluut hoogterecord van 611.776 stuks in 1999.

Import jonggebruikt

Als mogelijk dempend effect voor de nieuwverkoop wordt door branchepartijen nogal eens gewezen op de vermeend forse import van jonggebruikte occasions. Uit nadere bestudering van VWE-data blijkt hier echter weinig van.

Importoccasions tot drie maanden oud worden sowieso als nieuwe auto’s in de statistieken verwerkt. Daarnaast zal het aantal drie tot twaalf maanden oude importoccasions dit jaar royaal onder de tien duizend stuks blijven. Dat aantal zal overigens vrijwel gelijk zijn aan het snel groeiende aantal jonge exportoccasions.

Per saldo is het buitenlandeffect op de nieuwverkoop dus verwaarloosbaar. Wat wel van invloed blijft op de verkoop van nieuwe auto’s is het hoge prijsniveau van occasions. De prijsindices hieromtrent geven een recordhoogte aan tegenover een verminderd aanbod (bronnen Autodata en Autobiz). AUMACON voorziet voor het komend jaar geen wezenlijke verandering in die situatie, waardoor de verkoop van nieuwe auto’s blijvend gestimuleerd wordt door gebrek aan adequate (vooral kleine en jonge) occasions.

2018: 3% marktaandeel voor EV

Voor volelektrische auto’s (EV) is ook in 2018 het vierprocenttarief van toepassing, waardoor het bijtellingsverschil met alle overige auto’s (waarvoor 22 procent geldt) aanzienlijk blijft. Echter, door het vooralsnog beperkte productaanbod zal dit komend jaar volgens AUMACON nog slechts leiden een EV-afzet van slechts zo’n 13 duizend stuks; drie procent van de totale autoverkoop.

Het onlangs gesloten Regeerakkoord spreekt van ‘het streven dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn’. Dickmann: “Dat is dus nog een lange weg, van drie naar honderd procent in maximaal 13 jaar tijd.

Tegelijkertijd wil men de fiscale stimulering gaandeweg afbouwen.” Voor zover dit streven al realistisch zou zijn gaat het aldus AUMACON te zijner tijd onherroepelijk leiden tot een vermindering van de nieuwverkoop ten faveure van (de import en het leasen van) gebruikte auto’s. “Het middel lijkt hier dus erger dan de kwaal te worden. Doordacht en langjarig beleid is hier noodzakelijk om ernstige marktverstoring te voorkomen.”

AUMACON prognose autoverkopen 2017/2018

Betreft de geregistreerde tenaamstelling van nieuwe personenauto’s op de Nederlandse markt in stuks.

brandstofsoort prognose 2018 prognose 2017 % +/- m.a. % 2018 m.a. % 2017
benzine 334.000 311.000 7,4% 75,1% 75,9%
diesel 70.000 70.000 0,0% 15,7% 17,1%
hybride (ook PHEV en E-REV) 25.000 20.000 25,0% 5,6% 4,9%
LPG (fabrieksmontage) 1.250 1.000 25,0% 0,3% 0,2%
EV (volledig elektrisch) 13.250 6.800 94,9% 3,0% 1,7%
CNG (aardgas) 1.500 1.190 26,1% 0,3% 0,3%
biobrandstof pm 0 0,0%
waterstof pm 10 0,0%
totaal 445.000 410.000 8,5% 100,0% 100,0%
Reageer op dit artikel