nieuws

Autobedrijf zoekt naar online omzetkansen

Ondernemen 942

Autobedrijf zoekt naar online omzetkansen

Autobezitters grijpen onmiddellijk naar hun mobiel als ze een nieuwe set banden willen of een APK-keuring moeten laten doen. Toch lijkt het mkb in Nederland nog niet optimaal van te profiteren op online gebied. Actief klanten werven via internet gebeurt bijvoorbeeld nog weinig.

Het overgrote deel van het mkb heeft inmiddels een website. De automotivebranche blijkt goed vertegenwoordigd op internet met websites en social media, maar de slag naar omzet maken met online middelen moet nog gemaakt. Dit blijkt uit de MKB Online Monitor 2017, een onderzoek uitgevoerd door Kantar TNS, in opdracht van DTG en MKB-Nederland.

Websites en social media worden in het mkb nog vooral ingezet voor de algemene presentatie van het bedrijf (51 procent), gevolgd door het online gevonden kunnen worden (25 procent). Slechts 8 procent zet het online kanaal actief in om nieuwe klanten te werven. Bij ondernemingen met 10-49 werknemers wordt het bereiken van nieuwe klanten wel als grotere uitdaging ervaren als bij kleinere bedrijven.

Meten online omzet blijft lastig

Het aantal mkb’ers dat adverteert is de afgelopen twee jaar flink toegenomen; ook adverteren op internet is daardoor per saldo gegroeid. Veel bedrijven geven aan dat ze het nog wel lastig vinden om daarbij de resultaten te meten. Ruim 40 procent van de mkb’ers met een website of bedrijfsprofiel op social media meet het effect van online inspanningen niet.

Groei in klantbeoordelingen

Klantbeoordelingen worden door 72 procent van de Nederlandse consumenten geraadpleegd wanneer zij zich oriënteren op de aanschaf van producten of diensten. Maar slechts 18 procent van de bedrijven verzamelt en deelt klantbeoordelingen zelf online. Zo’n 11 procent is wel van plan dit de komende twee jaar te gaan doen.

Professionalisering websites en webshops 

Het mkb heeft de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt in de optimalisatie van websites en webshops voor smartphones en tablets. Dit percentage is met 11 procent gestegen tot 76 procent. Ook schakelen ondernemers steeds vaker professionals in voor hun website; 52 procent besteedt de bouw van de website inmiddels uit aan een externe partij. Daarbij neemt het gebruik van professionele fotografie en/of video’s op websites toe naar 28 procent. Hiermee lijkt het mkb de belangrijke doelstelling om de onderneming online professioneel te presenteren verder vorm te geven.

Dit is de vierde keer dat deze MKB Online Monitor is gehouden. Dit jaar zijn 1.606 mkb-ondernemers, met 1 tot 50 personeelsleden, bevraagd. De data zijn representatief voor het (online) marketinggedrag van het mkb in Nederland.

Reageer op dit artikel