nieuws

Maak werk van een elektrische toekomst

Ondernemen 4059

Maak werk van een elektrische toekomst

Al geruime tijd is er discussie over de potentie en toekomst van de elektrische auto. Voorstanders prijzen hem de hemel in, tegenstanders zijn sceptisch. Ook de concurrentie met de auto op waterstof wordt veel besproken. De ene auteur bestempelt de batterij-elektrische auto als winnaar, de ander ziet meer perspectief voor auto’s op waterstof. Spannend, zeker voor de aftersales, zegt Kevin Rijpert, sectorspecialist Mobiliteit van Rabobank.

Op basis van de huidige aantallen stelt elektrisch rijden nog niet veel voor. Er rijden op dit moment ruim 112.000 elektrische auto’s in Nederland, op een totaal van ruim 8 miljoen auto’s. De grootste groep wordt gevormd door PHEV’s die qua techniek, prijs en fiscale behandeling niet meer interessant zijn in de toekomst. De voornaamste groei zal moeten komen van volledig elektrische auto’s.

Nadelen van de elektrische auto

De belangrijkste nadelen van de volledig elektrische auto zijn de beperkingen van de batterij. Die is duur, zijn prestaties verminderen bij lage tempraturen, en ondanks de lange oplaadtijd is zijn capaciteit beperkt. Dit leidt bij de consument tot ‘range anxiety’, de angst om stil te vallen met een lege batterij. Zijn deze nadelen aanleiding om de volledig elektrische auto af te schrijven en als mislukt te bestempelen? Nee, zeker niet.

Batterij-elektrisch breekt door

Als sectorspecialist mobiliteit ontwikkelt en distribueert Kevin Rijpert zowel binnen als buiten de bank een duidelijke visie op de mobiliteitssector. Enerzijds om een gesprekspartner voor klanten en stakeholders te zijn en met hen een strategische dialoog te voeren en anderzijds ter ondersteuning van de (lokale) Rabobank. De thema's verduurzaming en innovatie staan centraal in zijn visie op de sector.

Als sectorspecialist mobiliteit ontwikkelt en distribueert Kevin Rijpert zowel binnen als buiten de bank een duidelijke visie op de mobiliteitssector. Enerzijds om een gesprekspartner voor klanten en stakeholders te zijn en met hen een strategische dialoog te voeren en anderzijds ter ondersteuning van de (lokale) Rabobank. De thema’s verduurzaming en innovatie staan centraal in zijn visie op de sector.

De technologische ontwikkelingen gaan snel. De komende jaren komt er een breed scala aan betaalbare elektrische auto’s op de markt die een bereik hebben van meer dan 300 kilometer en die relatief snel op kunnen laden bij een snellaadstation. Tevens daalt de prijs van de batterijen nu sneller dan voorzien. Hierdoor zullen we rond 2023 al het punt bereiken waarop de total cost of ownership van de volledig elektrische auto even hoog is als die van een vergelijkbare benzine- of dieselauto.

Naast de batterijbeperkingen betogen tegenstanders vaak dat het Nederlandse elektriciteitsnet niet klaar is voor een snelle overgang naar elektrisch rijden. Deze impact is echter minder groot dan geschetst. Als het aandeel volledig elektrische auto’s 25% zou beslaan (dat zijn er ruim 2 miljoen), neemt daardoor het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik toe met 5 tot 6%. Lokaal zou deze stijging wel kunnen zorgen voor een hogere piekvraag en overbelasting van het net. Dit maakt het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit, bijvoorbeeld via Smart Grids, steeds belangrijker.

En waterstof?

In de transitie naar schoon vervoer wordt de waterstofauto met brandstofcel als de grootste concurrent gezien van de volledig elektrische auto. In de afgelopen maanden is waterstof als brandstof weer veel in het nieuws en menig deskundige voorspelt dat deze technologie de elektrische auto zou kunnen verslaan. De belangrijkste troeven zijn actieradius en snel bijtanken. Minder aandacht gaat uit naar de significante nadelen van deze technologie. zoals de lage efficiency van het systeem, het lage aantal tankstations voor waterstof (slechts twee in Nederland) en de vijfjarige levensduur van de huidige generatie brandstofcellen. Mogelijk groeien batterij-elektrisch en waterstof uit tot de benzine en diesel van de toekomst, maar op dit moment staat de batterij-elektrische auto nog met 2-0 voor.

Onderhoudskosten van een elektrische auto 60 tot 90% lager

Door de aanstaande ontwikkelingen lijken we aan de vooravond te staan van een grote doorbraak van de volledig elektrische auto. Een massale overgang op elektrisch rijden heeft een sterke impact op de automotive-sector. Dit gaat veel verder dan alleen een dalende verkoop van brandstoffen. Zo is de schatting dat de onderhoudskosten van een elektrische auto 60 tot 90% lager uitvallen dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. Dit heeft gevolgen voor alle partijen in de markt die hun geld verdienen in de aftersales van auto’s.

Wie in de toekomst niet tegen ‘het Kodak-moment’ aan wil lopen, zal moeten innoveren in het verduurzamen van zijn business- en verdienmodel. Geloof je in het potentieel van elektrisch rijden en wil je daar werk van maken? Dan gaat iedere bank graag met je in gesprek.

graphic

Reageer op dit artikel