nieuws

Werk je aan een tachograaf? Haal je bevoegdheid!

Ondernemen 812

Werk je aan een tachograaf? Haal je bevoegdheid!
Een tachograaf activeren, kalibreren of controleren kan vanaf 1 januari 2017 alleen maar als je hiervoor bevoegd bent.

Een tachograaf activeren, kalibreren of controleren kan vanaf 1 januari 2017 alleen maar als je hiervoor bevoegd bent. RDW adviseert technici op tijd de bevoegdheid te halen, zodat ze ook vanaf komend jaar de werkzaamheden uit kunnen blijven voeren.

De bevoegdheid Tachograaftechnicus krijg je alleen na het afleggen van een periodiek examen. Ook na 1 januari 2017 blijft de mogelijkheid bestaan om als gediplomeerd tachograaftechnicus deel te nemen aan het examen bevoegdheidsverlening tachograaftechnicus.

Welk examen moet je doen?

Voor het behalen van de bevoegdheid doe je een examen bij IBKI. Welk examen je moet doen en of je ook nog een opleiding moet volgen hangt van de situatie af:
  • Je werkt al als tachograaftechnicus, dan is een opleiding niet verplicht. Je hoeft alleen het examen ‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’ met goed gevolg af te leggen om je bevoegdheid te behalen.
  • Je wilt vanaf 1 januari 2017 tachograaftechnicus worden, dan moet je vanaf 1 januari 2017 de opleiding ‘Tachograaftechnicus’ volgen bij de fabrikant of importeur. En je moet het examen bij IBKI met succes afronden om als bevoegd tachograaftechnicus aan het werk te mogen.

Een tachograaftechnicus die zijn bevoegdheid heeft behaald krijgt de bevoegdheidspas en bijbehorende pincode waarmee voertuigen afgemeld kunnen worden.

Hoe zien de examens eruit?

Het examen ‘Bevoegdheidsverlening tachograaftechnicus’ bestaat uit een theorietoets met 50 meerkeuzevragen die betrekking hebben op het handboek tachograaf (tijdsduur 75 minuten). Voorwaarde voor deelname is het kunnen tonen van een diploma van VDO of C.A.S.U. behaald vóór 1 januari 2017. Het examen Tachograaftechnicus bestaat uit twee blokken. Blok één is een theorietoets met 50 meerkeuze vragen (tijdsduur 75 minuten). Blok twee is een praktijkexamen (tijdsduur 60 minuten).

In samenspraak met een opleidingsinstituut biedt IBKI de mogelijkheid het examen bevoegheidsverlenging op locatie af te leggen. Neem hiervoor contact op met een opleidingsinstituut of IBKI.  Op de website van het IBKI staat meer informatie over het examen.

Waarom deze verandering?

De wereld van de tachografen is voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van de werkzaamheden aan de tachograaf te waarborgen wordt in Nederland periodiek een examen af genomen. Dan voldoet Nederland ook aan de nieuwe Europese verordening (EU) nr.165/2014.

Reageer op dit artikel