nieuws

RDW tarieven voor derde jaar nagenoeg onveranderd

Ondernemen

RDW tarieven voor derde jaar nagenoeg onveranderd

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de RDW-tarieven voor 2016 goedgekeurd. De RDW laat voor het derde opeenvolgende jaar de tarieven gemiddeld genomen niet stijgen.

Naast een paar verhogingen en verlagingen, komen er zoals gebruikelijk enkele nieuwe tarieven bij en vallen er een paar tarieven af. Een grote verandering ten opzichte van 1 januari 2015 is de verlaging van het tarief voor een vervangende tenaamstellingcode van 15 euro naar 1 euro per 1 oktober 2015.

Praktijkervaring

Nieuw zijn de tarieven voor Intelligente Transport Systemen (ITS). Voertuigfabrikanten, onderzoeksinstituten, hogescholen en universiteiten kunnen tijdelijk praktijkervaring op de openbare weg opdoen met intelligente transportsystemen. In de toekomst kan dit bijvoorbeeld leiden tot zelfrijdende voertuigen die de taak van de bestuurder gedeeltelijk of geheel kunnen overnemen. De RDW wil hierin ondersteunen en wil samen bekijken welke vragen en mogelijkheden er zijn op het gebied van ITS. De RDW verleent ontheffingen op maat voor proeftrajecten en praktijktoepassingen. Daarvoor berekent de RDW een tarief van 368 euro per ontheffing.

Gelijk

De tarieven van de RDW blijven al meerdere jaren gemiddeld op een gelijk niveau. De RDW voert een gematigd tarievenbeleid door stevig op kostenreductie, procesvernieuwing en efficiency te sturen. De hoogte van de tarieven worden in het algemeen bepaald door de kosten die de RDW maakt voor de betreffende dienst of groep van diensten. De RDW heeft geen winstoogmerk.

Tarieven RDW

Hier zijn de RDW-tarieven voor 2016 na te lezen.

Reageer op dit artikel